Vlaamse adoptieambtenaar gaat bemiddelen in Oeganda

Enkele Vlaamse ouders die in het Oegandese Soroti een kind willen adopteren, wachten nog steeds op toestemming om met hun kind naar ons land terug te reizen. De Vlaamse adoptieambtenaar moet ter plaatse helpen zoeken naar een oplossing voor de gezinnen en de vier adoptiekinderen.
Reporters

De kandidaat-adoptieouders dienden een dossier in nadat in Oeganda een nieuwe, strengere wet van kracht geworden was. Als gevolg daarvan zouden de adoptieouders minstens een jaar met hun kind in Oeganda moeten verblijven.

Om de zaak een versnelling hoger te schakelen zal de Vlaamse adoptieambtenaar nu naar Oeganda afreizen. Die gaat er de ouders en de kinderen ondersteunen en er met de plaatselijke autoriteiten overleggen, stelt Leen Dubois van Kind en Gezin. "Het is de bedoeling om te bekijken of er omstandigheden zijn die een uitzondering rechtvaardigen op het verblijf van een jaar in het kader van de adoptiewetgeving. Dit wordt in nauwe samenwerking met Buitenlandse Zaken en Dienst Vreemdelingenzaken voorbereid", aldus nog Dubois.

Eerste Oegandese adoptiekind aangekomen

De dossiers van zes andere Oegandese kinderen uit de hoofdstad Kampala zijn intussen afgehandeld. In hun geval gold de oude wet nog. Zij kunnen deze week nog met hun ouders naar ons land vertrekken.

Het eerste Oegandees kindje van die zes is vanmorgen overigens in België aangekomen. De vijf andere kinderen en hun adoptieouders worden in de loop van de week verwacht.