Europees hof stelt België ultimatum i.v.m. opsluiting geïnterneerden

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft ons land twee jaar om zich in regel te stellen met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. In een arrest oordeelt het Hof dat ons land de opsluiting van geïnterneerden structureel verkeerd aanpakt. In afwachting van beterschap worden alle klachten daartegen bij het Hof opgeschort.

De opsluiting van delinquenten met mentale problemen in een instelling die niet aan hun therapeutische noden is aangepast, is een structureel probleem in België dat bovendien in strijd in strijd is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Dat oordeelt het Europees Hof voor de rechten van de Mens.

Ons land moet een man die sinds 2007 in Merksplas is geïnterneerd een morele schadevergoeding van 16.000 euro betalen. Hij was in 2006 voor zedenfeiten opgepakt en werd in Merksplas geplaatst omdat hij ontoerekeningsvatbaar was en mentale problemen had. Er werd geen oplossing op lange termijn gevonden, waardoor hij meer dan negen jaar in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Merksplas bleef.

In zijn arrest zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de man een onterende behandeling ondergaan heeft omdat hij in een penitentiaire instelling gehouden werd zonder een therapie die aan zijn mentale gezondheid voldeed en zonder perspectief op een heropname in de samenleving. Volgens het hof is dat het gevolg van een structureel probleem van het Belgische systeem van internering.

Daarom roept het Hof de Belgische staat op ervoor te zorgen dat het aantal delinquenten met mentale problemen die in een gevangenis worden opgesloten zonder aangepaste therapeutische omkadering te beperken, en de criteria voor internering te herzien.

Pijnpunt van justitie

Aangepaste opvang en zorg voor geïnterneerden is al jaren een zwakke plek in het Belgische justitiesysteem. Dat werd enkele jaren geleden nog eens pijnlijk duidelijk door de heisa rond Frank Van den Bleeken, die euthanasie had gevraagd omdat zijn internering volgens hem leidde tot ondraaglijk lijden.

Sinds 2014 heeft ons land een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent, dat plaats biedt aan 264 geïnterneerden. Dit jaar nog opent er een tweede FPC op Linkeroever, in Antwerpen, en daar kunnen 182 geïnterneerden terecht. Volgens het kabinet van Justitie zullen er tegen eind 2016-begin 2017 560 plaatsen voor geïnterneerden zijn gecreëerd.

Aan het begin van de legislatuur 2014-2018 zaten er zo'n 1.000 geïnterneerden in de gevangenis. In mei keurde de ministerraad een masterplan goed, en eens dat volledig is uitgevoerd, is het de bedoeling dat er geen enkele geïnterneerde meer in een cel zit.