Felle kritiek op Deense school die nieuwkomers samenzet volgens afkomst

In Denemarken is opschudding ontstaan omdat een middelbare school zijn klassen samenstelt op basis van de etnische origine van de leerlingen. De directie van het Langkaerlyceum in Tilst nabij Aarhus verwerpt alle beschuldigingen van racisme en zegt dat ze enkel wil vermijden dat de blanke, autochtone leerlingen de school verlaten.

In drie klassen van het eerste jaar middelbaar van het Langkaerlyceum mogen er maximaal 50 procent leerlingen van vreemde origine zitten. De andere vier klassen bevatten enkel nieuwkomers.

Directeur Yago Bundgaard onkent elke aantijging van discriminatie. Hij zegt dat hij een etnische mix wou behouden, maar tegelijk ook wou vermijden dat de blanke leerlingen de school zouden ontvluchten. "Om tot een echte integratie in de klas te komen, moeten er van elke groep voldoende leerlingen zijn", aldus de directeur op de Deense openbare omroep DR. "Ik heb de minst slechte oplossing gekozen."

De voorbije jaren steeg het aantal leerlingen van vreemde origine in het lyceum aanzienlijk: van 25 procent in 2007 tot 80 procent eerstejaarsleerlingen dit schooljaar.

"Illegale praktijk"

Een voormalig Deens parlementslid van Turkse origine Özlem heeft al aangekondigd dat ze tegen deze indeling een klacht zak indienen bij de Deense commissie voor gelijke kansen. "Wanneer een schooldirecteur de bruine leerlingen scheidt van de blanke kinderen dan geeft hij het signaal dat die laatsten moeten worden beschermd tegen de bruine leerlingen", aldus Özlem Cekic.

Volgens een advocate gespecialiseerd in rassendiscriminatie gaat het hier duidelijk om een illegale praktijk. De Deense minister van Onderwijs Ellen Trane Nørby wil nagaan of de school de wet overtreedt. Ze gaat onderzoeken of ze een wetsvoorstel kan indienen om de etnische mix in scholen te bewaken. "De kern van het probleem is dat we in Denemarken scholen hebben waar een te hoog aantal leerlingen van andere origine zitten", aldus nog de minister.