Hilde Claes moet "100 procent klaarheid" scheppen

De Hasseltse burgemeester Hilde Claes ligt opnieuw onder vuur, door mogelijke belangenvermenging bij de toekenning van een overheidsopdracht. Coalitiepartner CD&V wil uiterlijk morgen volledige klaarheid, "anders dreigt er een majeur probleem".
Ivo Belet

Hilde Claes kende een contract ter waarde van 6.790 euro om de stad te promoten toe aan het bedrijf van de partner van haar kabinetschef. Bovendien was de kabinetschef bij die keuze betrokken.

Volgens Claes is alles correct verlopen. Maar coalitiepartner CD&V heeft toch vragen bij de toewijzing. "Het is duidelijk dat het verlenen van overheidsopdrachten ook op gemeentelijk niveau heel correct moet gebeuren. Er mag op geen enkel moment ook maar de minste indruk ontstaan dat er sprake is van belangenvermenging", reageert CD&V-fractieleider Ivo Belet.

CD&V heeft daarom uitleg gevraagd aan de burgemeester. Morgen staat de kwestie naar verluidt op de agenda van het schepencollege. "We verwachten daar een reactie en we verwachten dat hier 100 procent klaarheid over komt. Anders dreigt er een majeur politiek probleem in Hasselt."

Oppositiepartij Open VLD vermoedt dat de aanbesteding op zich wel correct verlopen is, maar heeft naar eigen zeggen "verschillende indicaties om aan te nemen dat de concrete toewijzing nadien niet verlopen is zoals mevrouw Claes het zegt". "Er is wel degelijk op aangedrongen dat het bureau van de partner van de kabinetschef werd aangesteld", stelt waarnemend voorzitter Luk Delbrouck. De partij wil daarom een onafhankelijk onderzoek naar die toewijzing.

Zelfpromotie

De burgemeester wijst erop dat het dossier unaniem is goedgekeurd door het schepencollege. "We hebben daar verschillende weken over gedebatteerd. En nu moet ik insinuaties vernemen die aan die collegetafel nooit zijn vernoemd. Waar ik de meeste moeite mee heb, is dat een deel van die kritiek intern is." Op TV Limburg voegde ze er nog aan toe dat ze de hele procedure nog eens van A tot Z heeft uitgespit, "en die is volledig correct verlopen". "Mijn kabinet en de aankoopdienst kan niets verweten worden."

Claes lag recent ook al onder vuur door de uitnodigingen die ze verstuurd had voor haar bal "Zondag met Hilde". Op die uitnodiging prijkte het logo van de SP.A. Ze zou volgens de oppositie ook misbruik maken van de reclameborden voor haar feest om zichzelf te promoten. De N-VA eist dat er een deontologische commissie wordt bijeengeroepen om die zaak uit te klaren.