Weyts wil label voor vlees van onverdoofd geslachte dieren

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil dat vlees dat afkomstig is van onverdoofd geslachte dieren een specifiek label krijgt. Met Comeos, de federatie van de distributiesector, heeft hij alvast een principieel akkoord bereikt om zo'n regeling uit te werken.
Kurt Desplenter

Weyts reageert zo op het nieuws dat consumenten zich niet bewust zijn van het feit dat veel vlees afkomstig is van onverdoofd geslachte dieren. Uit een bevraging blijkt namelijk dat 94 procent van de schapen, 48 procent van de kalveren en 21 procent van de runderen onverdoofd geslacht wordt. Omdat op het etiket niet vermeld moet worden of het vlees afkomstig is van verdoofd of onverdoofd geslachte dieren, zijn consumenten zich daar niet van bewust.

Minister Weyts wil daar dus verandering in brengen en een label introduceren voor vlees dat van onverdoofd geslachte dieren afkomstig is. "Ik wil voor alle duidelijkheid geen label voor vlees van verdoofd geslachte dieren, net het tegenovergestelde. De regel moet zijn dat verdoofd wordt geslacht en dat er dus enkel een label of aanduiding is wanneer men van de regel afwijkt", legt Weyts uit.

Weyts is al een hele tijd in gesprek met Comeos om zo'n regeling uit te werken en bereikte al een principieel akkoord. "In de praktijk bieden heel wat spelers al louter vlees aan van verdoofd geslachte dieren. Het is evenwel belangrijk dat er een formeel engagement wordt aangegaan waarbij enkel vlees wordt aangeboden van dieren die verdoofd geslacht zijn en de consument geïnformeerd wordt wanneer dat niet het geval is."

Als het van Weyts afhangt, krijgt dit voorbeeld ook navolging op alle niveaus van de distributiesector van het warenhuis tot kleine zelfstandige. "Zodat consumenten niet langer onbewust en ongewild vlees kopen van onverdoofd geslachte dieren."