150 mensen nemen afscheid van Jordy

Op de hoofdbegraafplaats in de Oost-Vlaamse stad Ninove namen vanmiddag 150 mensen deel aan een afscheidsplechtigheid voor Jordy, de 19-jarige jongen die eind augustus omkwam van ontbering in de Blaarmeersen in Gent.

Op de plechtigheid waren 150 familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en mensen die zich op een of andere manier betrokken voelen aanwezig. Ook het schepencollege van Ninove had een delegatie afgevaardigd.

Naast de asurn stond een grote foto van Jordy, veel bloemen en een tros witte ballonnen, die na de sobere plechtigheid opgelaten werd. Het herdenkingsmoment opende met Jordy's lievelingsnummer "Thats just the way it is" van 2Pac. In een toespraak werd onder meer verwezen naar de moeilijke jeugd die de jongeman had gekend. Ook een afscheidstekst van Jordy's moeder werd voorgelezen.

Verder klonk op het afscheidsmoment het nummer "Wish you were here" (Rednex) en "Bedankt mijn vriend" van André Hazes en André Hazes Junior. Vooraleer de plechtigheid werd afgesloten, legden de aanwezigen een wit roosje neer.

Heel wat reactie na dood Jordy

Het overlijden van de jongeman maakte de afgelopen week heel wat reacties los. "Jordy is niet de enige, er zijn al Jordy's voorheen overleden en er lopen nog Jordy's rond", verklaarde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) voor de plechtigheid. "Iemand die na de jeugdhulpverlening in de criminaliteit terechtkomt, zal sneller kansen krijgen voor een zorgtraject dan iemand die dat niet doet. Jongeren die niet voor zichzelf kunnen zorgen of daartoe niet bekwaam zijn om medische redenen, moeten iets beter worden begeleid." Toch meent burgemeester De Jonge dat in dit concrete geval de jeugdhulpverlening gedaan heeft wat in haar mogelijkheden lag.

De afscheidsplechtigheid werd grotendeels betaald via een crowdfundingsactie. De initiatiefnemers gaven de nabestaanden daardoor de mogelijkheid om een gedenksteen, bloemen en en herinneringsprentjes te drukken. Op dat prentje prijkten twee foto's met de boodschap "voor jou altijd in ons hart". Er werd bij die crowdfundingsactie overigens 10.000 euro ingezameld, wat overblijft wordt aan de jeugdhulpverlening geschonken.

Zaterdag om 14.30 uur organiseren kennissen en mensen achter de crowdfundingsactie een wake in het stadspark van Ninove.

Overlijden Jordy

Het stoffelijk overschot van de 19-jarige jongen werd op zaterdag 27 augustus door een wandelaar ontdekt in een tentje in de Blaarmeersen in Gent. Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, sprak na een autopsie over een natuurlijk overlijden.

Al gauw bleek dat de jongeman een groot deel van zijn leven in een instelling had doorgebracht en betrokkenen verklaarden dat hij niet in staat was voor zichzelf te zorgen. Daarop ontstond een maatschappelijk debat rond mogelijke problemen bij de overgang van jeugdhulpverlening naar volwassenenhulpverlening.