"'Grote broer' komt hier het gedachtegoed van de AKP verspreiden"

Hoog bezoek in Beringen: het Turkse parlementslid Metin Külünk geeft er vanavond een lezing voor een publiek van naar schatting duizend Belgische Turken. Als naaste vertrouweling van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is zijn komst niet onomstreden.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

“Grote broer.” Zo noemen veel Belgische Turken Metin Külünk. De koosnaam is een gevolg van de speciale taak die president Erdogan hem enkele jaren geleden heeft gegeven. Concreet moet hij de relaties tussen Turkije en Turken in het buitenland en in West-Europa in het bijzonder onderhouden en hechter maken. Dat doet hij door regelmatig naar onze contreien af te zakken en Turken persoonlijk te bezoeken, nu eens door met hen op de koffie te gaan, dan weer door lezingen te geven.

Ook vanavond doet hij dat en wel in Beringen, dit op uitnodiging van de Belgische pendant van de Europese Unie van de Turkse Democraten. Dat is een organisatie die dicht bij de AKP van Erdogan staat. Naar schatting duizend Belgische Turken zullen die lezing bijwonen.

Stemadvies

Maar wie is Metin Külünk? “Hij is een parlementslid voor de AKP en een vertrouweling van president Erdogan”, legt Ayfer Erkul uit aan deredactie.be. Zij is journalist en Turkijekenner. “Hij maakt ook deel uit van de grote lobbymachine van de Turkse regeringspartij in Europa. Veel Turkse Belgen, tenminste de AKP-aanhangers, vinden zijn komst geweldig. Vóór het tijdperk-Erdogan keken veel Turkse politici neer op Turken in het buitenland. Erdogan heeft het potentieel in hen gezien. Hij heeft hen stemrecht gegeven bij de Turkse verkiezingen en stuurt al jaren politici van zijn partij uit om de banden aan te halen. Zo ook Külünk.”

“Dit hoeft niet problematisch te zijn”, meent Erkul. “De Turkse diaspora is een feit en de verbondenheid met het thuisland is groot. Het is wel problematisch als die politici hier aan politiek doen. En dat is wel degelijk het geval. Külünk komt hier het gedachtegoed van de AKP verspreiden. Tijdens zijn lezingen geeft hij zelfs stemadvies. Daarbij zegt hij vaak letterlijk dat Belgische Turken voor de AKP moeten stemmen. Zoniet zijn ze niks minder dan landverraders.”

Armeense genocide

Hoewel het lang niet de eerste keer is dat Külünk de Belgische Turken komt toespreken, is zijn bezoek deze keer niet onomstreden. Sowieso houdt hij er uitgesproken standpunten op na. Zo bewondert hij sultan Abdul Hamid die verantwoordelijk was voor de Armeense genocide en wil hij Turken die zich schuldig maken aan terreur de Turkse nationaliteit afnemen.

Bovendien is de locatie van zijn lezing niet zonder risico. Al kort na de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli, laaiden de gemoederen in Beringen hoog op en braken rellen los. Sindsdien zijn de verhoudingen tussen Gülen-aanhangers en AKP-aanhangers bijzonder gespannen.

Dat een prominente AKP-politicus net nu langskomt, kan de vlam mogelijk in de pan doen slaan. “Waarschijnlijk zal hij de boel niet verder opjutten”, zegt Erkul. “Zo verstandig zal hij wel zijn. Hij zal wellicht wel zijn toehoorders tot kalmte aanmanen. Tegelijk staat op de affiches die zijn komst aankondigen vermeld dat hij komt om de slachtoffers van de poging tot staatsgreep te eren. Dat is al minder verzoenend.”

“Külünk doet niks anders dan de ideeën van Erdogan in ons land verspreiden. Zijn doel is de Turken in ons land voortdurend te bewerken zodat ze blijven stemmen voor de AKP. Voorlopig lukt dat goed.”

“Organisatoren zeggen dat alles rustig zal verlopen”

Burgemeester van Beringen Maurice Webers (SP.A) maakt zich intussen sterk dat de lezing in alle rust zal plaatsvinden. “Toen we vernamen dat Külünk naar Beringen zou komen, was de veiligheid voor ons de hamvraag”, zegt hij in “De ochtend”. “We hebben contact opgenomen met de organisatoren en zij hebben ons verzekerd dat alles rustig zal verlopen. Het is de bedoeling dat hij een stand van zaken van de situatie in Turkije uit de doeken zal doen.”

Toch zet Webers extra politieagenten in om de veiligheid te bewaken, ook al omdat de lezing op nauwelijks enkele honderden meters van een gebouw van de aanhangers van Gülen plaatsvindt. Zoals bekend schuift Erdogan de schuld van de mislukte staatsgreep in de schoenen van de predikant en zijn beweging. Tegelijk nuanceert Webers. “Külünk is een democratisch verkozen parlementslid. Vanwege het ministerie van Binnenlandse Zaken of de Staatsveiligheid hebben we geen alarmerende berichten over hem gekregen.”