Denigrerende foto's van demente bejaarden leiden tot ontslag

In een woonzorgcentrum in Puurs zijn zes personeelsleden op staande voet ontslagen voor feiten die "drastisch ingaan tegen de elementaire regels van de privacy en de integriteit van sommige bewoners".

Er is sprake van foto's van de verzorging van zwaar dementerende bejaarden. Die werden door de personeelsleden via Facebook Messenger naar elkaar gestuurd. "Zonder daarover in detail te kunnen treden, ging het over foto's die niet echt flatterend waren voor onze bewoners. Ze waren van die aard dat die mensen nooit hun toelating zouden geven om dergelijke foto's te publiceren", zegt OCMW-voorzitter Erwin Brys.

"Aangezien het ook onze taak is om die mensen hun privacy en integriteit te beschermen, hebben wij geoordeeld dat de zwaarste sanctie die wij als werkgever kunnen opleggen, dat die hier op zijn plaats was", stelt Brys. Een zevende personeelslid, die in mindere mate betrokken was bij de zaak, heeft een blaam gekregen.

"Op basis van de informatie die wij hebben, moet dit groepje in februari van dit jaar zijn gecreëerd. Wij zijn hiervan op de hoogte gebracht door de partner van een van de betrokken personeelsleden", zegt Brys. "Het gaat om een gesloten groep, dus zonder klokkenluider zouden wij dit nooit te weten gekomen zijn."

Het OCMW heeft ook een klacht ingediend bij het gerecht. Een onderzoeksrechter heeft huiszoekingen laten uitvoeren. De zes personeelsleden worden vervolgd voor onterende behandeling.