Moet het Offerfeest een vrije schooldag worden?

Voor moslims staat het Offerfeest voor de deur. Scholen die veel moslims onder hun leerlingen tellen, staan elk jaar voor een moeilijke kwestie. Moslimkinderen willen de feestdag graag thuis vieren met hun familie. "Deze leerlingen dwingen naar school te komen als thuis gefeest wordt, werkt niet", zegt Jacky Goris, algemeen directeur van het Gemeenschapsonderwijs Brussel in De Wereld Vandaag op Radio 1. Hij wil moslimkinderen een vrije schooldag geven.
Schapen op een slachtvloer in Anderlecht voor het Offerfeest.

Volgens Goris “moet er dringend een wettelijk kader gecreëerd worden waarin de vakantiedagen worden afgestemd op andere overtuigingen dan het katholicisme”. De huidige vakantiedagen binnen de schoolkalender zijn "afgestemd op een geloofsovertuiging die nu in de minderheid is in onze samenleving", aldus Goris.

Jacky Goris gelooft in een werkbaar vakantiesysteem waar iedereen gelukkig mee is. “De schoolvakanties zullen anders georganiseerd moeten worden. Volhouden dat kinderen twee maanden vakantie moeten hebben, hoeft voor mij niet langer. Ik pleit voor alle duidelijkheid niet voor méér vakantie. Eindtermen moeten gehaald worden, leerinhouden moeten bereikt worden.”

De topman van het Brussels Gemeenschapsonderwijs is ervan overtuigd dat hij niet alleen staat met zijn voorstel. Hij ziet scholen nu pragmatisch omgaan met leerlingen die afwezig blijken te zijn tijdens het Offerfeest of andere religieuze feestdagen die niet wettelijk erkend zijn. “Ik ben er zeker van dat er veel scholen zo denken. Daarom is zo’n wettelijk kader dringend nodig. Ik denk ook niet alleen aan de moslimgemeenschap. Ook de joodse gemeenschap en de vrijzinnigen verdienen hun eigen vakantiedagen. Verdere gesprekken met de verschillende geloofsovertuigingen zullen dat moeten uitwijzen.”