Nieuwe sancties na kernproef N-Korea, maar wat nu?

De VN-Veiligheidsraad heeft de vijfde Noord-Koreaanse kernproef van vrijdag "scherp veroordeeld" en beslist om een nieuwe resolutie voor te bereiden met economische sancties voor het land. De vraag is wat de internationale gemeenschap nog meer kan doen om Noord-Korea onder druk te zetten.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.
Archieffoto VN-Veiligheidsraad

In een unanieme verklaring zeggen de 15 leden, waaronder ook Noord-Korea's enige bondgenoot China, dat ze "onmiddellijk zullen beginnen werken aan gepaste maatregelen op grond van artikel 41 van het VN-verdrag, en aan een resolutie". Dat artikel laat toe om nieuwe economische of andere sancties op te leggen aan Noord-Korea, maar laat geen militaire operatie tegen dat land toe.

Kwestie is welke extra sancties er nu nog genomen kunnen worden. In de lente kreeg het communistische regime in Noord-Korea zware sancties opgelegd nadat het in januari ook al een kernproef had gehouden. Nu zitten we al aan de vijfde kernproef sinds 2006 en Pyongyang zegt nu dat het in staat is om kernbommen op ballistische raketten te plaatsen. Op die manier zou het Japan en de Verenigde Staten kunnen treffen.

De Veiligheidsraad zal een resolutie uitwerken met "nieuwe belangrijke maatregelen", zei de Nieuw-Zeelandse VN-ambassadeur Gerard van Bohemen, die voorzitter is van de Raad. "Gezien de ernst van de inbreuk, zullen de leden van de Veiligheidsraad onmiddellijk beginnen werken aan passende maatregelen." Welke sancties er precies bijkomen, moet nog worden bekeken.

Noord-Korea voerde gisteren een ondergrondse kernproef uit. De vijfde al en de krachtigste ooit sinds 2006. Zuid-Korea en Japan namen een artificiële aardschok waar met een kracht van 5.3. De test werd ook bevestigd door de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Volgens de Noord-Koreanen zou er geen nucleair materiaal gelekt zijn bij de test en dus zou er geen impact op het milieu zijn geweest.

Meer sancties, of is er meer nodig?

De discussie bij de tegenstanders van Noord-Korea gaat nu over zin en onzin van sancties. Ondanks de zware sancties die nu al van kracht zijn, kan men die nog verscherpen, onder meer via een olie-embargo tegen Noord-Korea. Dat zou zware gevolgen kunnen hebben voor de economie van de communistische staat en zou vooral ook gewone burgers kunnen treffen.

Een totale implosie van de staat is dan een mogelijkheid, te meer omdat de laatste tijd veel Noord-Koreanen zijn overgelopen naar het zuiden en dat kan duiden op grote interne spanningen in Pyongyang. China is echter beducht voor een ineenstorting van Noord-Korea, ook al omdat er dan een grote vluchtelingenstroom naar China mogelijk is. Een plotse implosie van Noord-Korea zou dictator Kim Jong-un tot de vlucht vooruit en een oorlog kunnen verleiden.

In Zuid-Korea zelf waarschuwt de regering van president Park Guen-hye (foto in tekst) dat de Noord-Koreaanse leider "mentaal gestoord is", maar dat de nucleaire capaciteit van het noorden gevoelig versterkt is en dat de deiging dus erg groot wordt.

De Zuid-Koreaanse media zijn verdeeld. Sommige dringen aan op een hardere aanpak van het noorden, meer linkse pers denkt dat het sanctieregime niet werkt en er dus een andere aanpak nodig is. Welke die moet zijn, is niet duidelijk.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu