1.250 mensen werken in de spin-offs van de UGent

In de 80 spin-offs van de Universiteit Gent werken momenteel 1.250 mensen. Dat is mede te danken aan het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF), dat in 2004 door de Vlaamse overheid werd opgericht om de noden van de academisch wereld en het bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen.
Sanacon, een spin-off die advies geeft over duurzame betonconstructies.

De voorbije tien jaar zijn er dankzij het IOF 40 spin-offs opgericht aan de UGent, wat het totaal op 80 brengt. "We zien nog steeds een stijgende lijn, mede door de verhoogde interesse in ondernemerschap bij onze onderzoekers", zegt vicerector Freddy Mortier. Vorig jaar was een succesjaar: 15 bedrijven werden toen boven de doopvont gehouden.

"Het basisidee achter de oprichting (van het IOF) was dat de maatschappij veel in academisch onderzoek investeert en dat de belastingbetaler daarom recht heeft op meer praktische toepassingen van dat onderzoek", zegt professor Herman Van Langenhove, voorzitter van het IOF aan de UGent.

Het Industrieel Onderzoeksfonds groepeert wetenschappers van de UGent en de geassocieerde hogescholen in 22 zogenaamde "Business Development centra". "In die centra werken onderzoekers van verschillende faculteiten samen rond een bepaalde technologie of expertise. Binnen deze domeinen financiert het IOF onderzoeksprojecten met een groot valorisatiepotentieel. De selectie van deze projecten gebeurt in overleg met experten uit de industrie", zegt Van Langenhove.

Meest gelezen