Vlaanderen ten strijde tegen Chinese wolhandkrab

De Vlaamse regering gaat steden en gemeenten helpen in hun strijd tegen de wolhandkrab. De Chinese dieren veroorzaken op verschillende plaatsen overlast. Er rest maar één oplossing: vangen en vernietigen.

De Chinese wolhandkrab heeft haar naam te danken aan de haren, zeg maar wol, die haar scharen bedekt. Het zijn exoten die vrij groot kunnen worden. Het pantser alleen al, zonder de poten, kan ruim 7 centimeter worden.

De krabben komen via de scheepvaart uit China in ons land terecht. Rond deze periode van het jaar trekken de volwassen dieren vanuit het zoete binnenwater naar de zee, omdat ze enkel in brak water kunnen paren. Maar ook op andere momenten in het jaar komende de beestjes boven. Mensen vinden de dieren dan in hun tuin, kelder of huis.

Onder het bed en in kerncentrales

Op sommige plaatsen is de overlast zo groot, dat er amper iets aan te doen is. "We staan machteloos", getuigt de Aarschotse burgemeester André Peeters (CD&V) in Het Nieuwsblad. "Verschillende keren per jaar komen de krabben bij valavond met duizenden uit de Demer, tot wanhoop van de omwonenden, onder wie een hoteluitbater. Als je niet oplet, zitten de krabben tot in de woonkamer, of onder een hotelbed."

Meer zelfs: de dieren zouden nu ook een gevaar zijn voor de kerncentrales. Zo pompt de kerncentrale van Doel water uit de Schelde op voor haar koelsystemen. In dat water zitten echter duizenden krabben. En tot slot: ook de stank van de dieren is naar verluidt niet te harden, met name als ze onder de wielen van auto's terechtkomen.

Vangen en vernietigen

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft daarom beloofd om de steden en gemeenten bij te staan in hun strijd tegen de krabben en de dieren massaal te vangen en te vernietigen.

"De wolhandkrab is een beest dat niet zo gemakkelijk te bestrijden is, dat geen natuurlijke vijanden heeft. In het najaar starten we met een proefproject waar we de krabben zullen vangen en kijken welk effect dat zal hebben." Als de vangtechnieken op punt staan, zullen ze in heel Vlaanderen worden toegepast.

De Vlaamse regering gaat de bevolking en de gemeenten ook beter informeren over hoe ze de krabben uit tuinen en huizen kunnen houden bijvoorbeeld. "En we gaan ook samen met de gemeentebesturen zoeken naar oplossingen."

Niet opeten

In China is de wolhandkrab een echte delicatesse, maar bij ons kan ze niet gegeten worden omdat er vaak afval, zoals zware metalen, in de krabben gevonden wordt.

Meest gelezen