Middelbare school in Bree gaat geen punten meer geven

Het Go! Atheneum uit Bree wil als eerste middelbare school zonder punten gaan werken. De leerlingen van het eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs zullen er over twee schooljaren niet meer geëvalueerd worden met punten. Op die manier “willen we de externe druk en de onderlinge competitie wegnemen”, zegt schooldirecteur Christel Moors.

Directeur Christel Moors maakt stilaan komaf met heilige huisjes in het onderwijs. Eerder schafte ze al gedeeltelijk examens af in haar middelbare school in Bree en over twee schooljaren start ze een proef waarbij in het eerste en tweede middelbaar het klassieke puntensysteem wordt afgeschaft. Dat kondigde ze aan in het onderwijsblad Klasse. In plaats daarvan zullen de leerlingen van de eerste graad gewoon te horen krijgen of ze de leerdoelen al dan niet bereikt hebben, meer niet.

“Als je examens en punten geeft, werk je op de externe motivatie van een leerling”, legde directeur Christel Moors uit op Radio 2 Limburg. Op die manier heeft iedereen verwachtingen tegenover de leerling - ouders, de school en leerkrachten - en ervaart die een druk en voelt alles aan als een verplichting. Om dat te veranderen wil de directeur werken vanuit de motivatie van de leerling zelf: “Als je de leerling gemotiveerd krijgt en de interesse en de zinvolheid van het leren kan aanleren, gaat die tot veel meer in staat zijn dan als de buitenwereld de druk gaat opleggen.”

Dat het puntensysteem wordt afgeschaft, betekent niet dat de leerlingen helemaal niet meer geëvalueerd zullen worden. “We willen werken met de doelen die in het leerplan staan”, zegt de directeur in Het Belang van Limburg. “Wie de doelen haalt, gaat aan het einde van het tweede jaar door naar het derde. Zo neem je de concurrentie tussen de leerlingen weg."

Tijdwinst

De leerlingen van de eerste graad van de school in Limburg moeten nu al geen examens afleggen.  "Met die examens zijn we vier jaar geleden al opgehouden", aldus de schooldirecteur. "In het begin leverde dat weerstand op, maar nu is iedereen tevreden."

Naast het feit dat dit de druk op de leerlingen wegneemt, ziet de directeur nog een groot voordeel: er worden zes lesweken gewonnen. "In een normaal onderwijssysteem heb je om de vier maanden twee weken examens. Die tijd gebruiken we voor extra lessen."

In hun latere schoolcarrière zullen de leerlingen wel met het klassieke punten- en examensysteem te maken krijgen, "want dan moet je je voorbereiden op het hoger onderwijs", legt de directeur uit.

Meest gelezen