Enkel duo's van man en vrouw kunnen nog deelnemen aan Gentse rectorverkiezing

Voortaan zullen enkel nog duo's kunnen meedoen aan de rectorverkiezing van de Gentse universiteit. En opvallend, die moeten bestaan uit een man en een vrouw. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) ziet het als een stap ziet het als een stap naar meer gelijkheid tussen de seksen, maar de Leuvense rector Rik Torfs vindt het geen goed idee.
Jasper Jacobs

Bij de rectorverkiezing aan de universiteit Gent volgend jaar moeten de kandidaten opkomen in een duo, met telkens een man en een vrouw. Minister van Onderwijs Crevits zal het decreet daarvoor aanpassen. Voorlopig geldt de nieuwe regeling enkel voor de Universiteit Gent, maar het is een belangrijk signaal volgens de minister.

"Het duo zal genderevenwichtig zijn samengesteld en moet het pluralistisch karakter van de instelling bevestigen. Belangrijke wijziging is dat voortaan alle personeelsleden en alle studenten voor de duo’s zullen kunnen stemmen."

"Kiezer beslist, niet de minister"

Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, vindt het geen goed idee om alleen nog maar met duo's van een man en een vrouw naar rectorverkiezingen te gaan. Hij is het niet eens met Hilde Crevits.

"Ik vind dat we alle inspanningen moeten leveren opdat vrouwen bestuursmandaten bekleden. Maar de autonomie van de universiteiten is ongelooflijk belangrijk. Net als de democratie: uiteindelijk is het de kiezer - de universiteit zelf - die beslist. Niet de minister."

Bij Hilde Crevits wordt echter benadrukt dat de universiteiten ook in de toekomst zelf zullen mogen kiezen over de manier waarop ze de rectorverkiezing organiseren.