"Veel gepraat, maar niet geantwoord op vragen van de Vlamingen"

De Vlaamse oppositiepartijen zijn niet bepaald onder de indruk van de Septempberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Ze vinden vooral dat Bourgeois veel niet heeft gezegd.

"Het was de gekende mantra van "snoeien om te groeien" met de focus op het begrotingsevenwicht, maar ik heb de indruk dat de minister-president daarbij het zicht verloren is op de Vlamingen die al twee jaar de gevolgen moeten dragen van de bulldozer aan besparingen en facturen", vindt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A).

"Ik heb van de minister-president geen enkel antwoord gehoord op de zorgen en bekommernissen van de Vlaamse gezinnen", zegt Vandenbroucke. "Geen enkele boodschap van hoop voor de talloze Vlamingen die dag in dag uit het beste van zichzelf geven en al twee jaar lang de rekening betalen voor het factuurbeleid van de Vlaamse regering."

"Mijn eerste indruk is dat je zit te luisteren naar een vergadering van een boekhoudersclub", vindt SP.A-voorzitter John Crombez. "Dat is heel jammer,  want ik denk dat er veel Vlamingen aan het wachten zijn op een boodschap waarin ze kunnen geloven."

Jasper Jacobs

"Weinig verbetering"

"Bourgeois heeft hier weer veel gepraat, maar niet geantwoord op de vragen van de Vlamingen", vindt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Hij somt enkele pijnpunten op. "Schaft Bourgeois de Turteltaks af? Het antwoord is helaas "neen". Zelfs na de vervanging van Turtelboom door Tommelein, houdt Bourgeois dus vast aan de Turteltaks. Ook in de kinderbijslag en het Eandis-dossier verbetert hij niks."

"Er is dus geen verbetering merkbaar bij de regering van N-VA, Open VLD en CD&V. De kleine investeringen waar Bourgeois naar verwijst zijn ruim onvoldoende. Ze blijft besparen, facturen naar de mensen sturen, en 'trek uw plan' zeggen aan de mensen."

"De Vlaamse bevolking heeft echt nood aan hoop en perspectief", vindt partijvoorzitter Meyrem Almaci. "Men spreekt niet over de 500 miljoen euro van Oosterweel, die niet in deze begroting zitten. Men heeft ons ook niet gezegd hoe men de Eandis-deal gaat vastpakken."

Veel verzwegen

Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) merkt op dat Bourgeois "met geen woord repte" over het institutionele debat, "zweeg" over de aanslagen in ons land en "verkapte belastingverhogingen" verzweeg.

Belangrijker dan wat Bourgeois zei, is volgens Janssens wat hij verzweeg. "De vele verkapte belastingverhogingen die de Vlaamse regering op de Vlaming losliet, maakten het leven van de Vlaming duurder dan ooit. Op sociaal vlak gaat Vlaanderen er op vele terreinen zelfs op achteruit. De rusthuisprijzen blijven stijgen, de wachtlijsten voor sociale woningen bereiken recordhoogten en de scholen zitten financieel op hun tandvlees".

"Het heeft het over een begroting in evenwicht, maar hij houdt er wel slinks Oosterweel uit", merkt partijvoorzitter Tom Van Grieken op.

Meest gelezen