Bourgeois: "Motor draait, nu is het tijd voor de turbo"

Optimisme: dat was de hoofdtoon van de Septemberverklaring. Die jaarlijkse beleidsverklaring heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) voorgelezen in het Vlaams Parlement.

Geert Bourgeois begon zijn verklaring met een optimistische boodschap. "In deze onzekere economische tijden met geostrategische spanningen, een Europese Unie die haar tweede adem zoekt, oorlogsconflicten, blijvende terroristische dreiging, en ongeziene migratiegolven ten gevolge van oorlog en klimaatverandering. In deze moeilijke tijden blijft Vlaanderen koers houden", zei hij.

De minister-president erkent dat zijn regering in het verleden moeilijke beslissingen heeft moeten nemen, maar er is licht aan het einde van de tunnel: "Dankzij deze inspanningen creëren we nu bijkomende beleidsruimte, kunnen we nu investeren in ons sociaal en economisch weefsel, kunnen we nu de basis leggen voor groei."

Hij geeft enkele voorbeelden: de koopkracht stijgt, er zijn meer starters, het jobaanbod is het grootste in 10 jaar en de werkloosheid daalt.

Investeringen opdrijven

Bourgeois bevestigt de ambities van zijn regering om in 2017 naar een begrotingsevenwicht te streven en om de investeringen op te drijven. Hij gaf een opsomming van een hele reeks investeringen in onderwijs, wetenschappelijk onderzoek (195 miljoen extra).

"We maken Vlaanderen ook competitiever en we zorgen ervoor dat meer mensen, die zwakker staan op de arbeidsmarkt, aan de slag kunnen", aldus Bourgeois. Hij somde enkele maatregelen op: nog grotere loonkostverlagingen voor jongeren, 55-plussers en mensen met een beperking (+125 miljoen euro in 2017).

"In 2017 verlagen we de belastingen voor de Vlamingen met maar liefst 312 miljoen euro", ging de minister-president voort op zijn elan.

Groene maatregelen

Bourgeois wil meer inzetten op een energieomslag naar meer wind- en zonneënergie. "We werken aan een korting in de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties en er komen maatregelen voor de vergroening van de lichte vracht", zei hij.

Ook wordt 200 miljoen extra geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van sociale woningen.

Forse investeringen in mobiliteit

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in fietssnelwegen en 3 nieuwe tramlijnen naar en rond Brussel.

"Met een jaarlijks investeringsbudget van 350 miljoen euro, met 2 miljard euro voor de Ring rond Brussel en 3,5 miljard voor de Oosterweelverbinding, is nog nooit zo veel geïnvesteerd in weginfrastructuur", zegt Bourgeois. Hij had het over 100 miljoen extra investeringen in de weginfrastructuur, "een nooit geziene verhoging van dit budget".

Investeren in warme samenleving

Bourgeois wil 132 miljoen investeren in een nieuw welzijnsbeleid: er komt meer bepaald een nieuw systeem van financiering voor personen met een handicap. Zij zullen zelf kunnen kiezen hoe ze hun eigen ondersteuning organiseren.

Er komt ook een nieuw financieringssysteem voor de ziekenhuizen. Opvallend is dat er jaarlijks middelen worden voorzien voor het onderhoud van de ziekenhuisinfrastructuur.

Verder kondigt Bourgeois ook aan dat het nieuwe systeem voor de kinderbijslag er komt vanaf 2019. "Nog voor het zomerreces leggen we een ontwerp van decreet voor dat vorm geeft aan de nieuwe Vlaamse kinderbijslag", aldus Bourgeois. "Door dit te doen, zijn we in staat om in het nieuw systeem alle bestaande gezinnen minstens even veel kinderbijslag te geven als vandaag én om tegelijk voor de nieuw geboren kinderen vanaf 2019 een flink hogere kinderbijslag uit te trekken."

Inburgering blijft belangrijk

"Alle Vlamingen en nieuwkomers moeten de fundamenten van onze samenleving aanvaarden", aldus Geert Bourgeois. Hij wijst in dat verband op de kansen die onze pluralistische samenleving biedt.

"De Vlaamse Regering neemt haar verantwoordelijkheid", zegt Bourgeois. "Nog nooit is zoveel geïnvesteerd in Inburgering en Integratie als vandaag. Zo zorgen we ervoor dat iedere inburgeraar snel aan een inburgeringstraject kan beginnen."

Niemand wordt uitgesloten. "Wij gaan voor een samenleving waar Sam, Samir en Samuel, Meryem, Myriam en Marie gelijke kansen krijgen en ze ook grijpen. Een samenleving waar deze kinderen opgroeien tot actieve en betrokken burgers."

De toekomst oogt mooi

"Met ons beleid, met onze begroting 2017, biedt de Vlaamse Regering een antwoord op de grote uitdagingen in Vlaanderen", klopt Geert Bourgeois zich op de borst. Hij erkent dat alles niet rozengeur en maneschijn is.

"U hoort hier dus geen zelfgenoegzame toespraak, verre van. Maar voor u staat wel een tevreden en hoopvolle minister-president. Tevreden omdat we na twee jaar van moeizame besparingen ons huiswerk in Vlaanderen op orde hebben. Hoopvol omdat we nu voluit kunnen beginnen investeren in de grote noden van onze samenleving."

Conclusie? "De motor slaat aan, hij draait. Nu is het tijd voor de turbo." Hopelijk zijn die motor en die turbo ook schoon, want Vlaanderen heeft enkele klimaatdoelstellingen te halen.

Meest gelezen