Bourgeois over Eandis-bocht Tommelein: "Dit is niet standpunt van de regering"

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vertolkt niet het standpunt van de regering als het over de nakende deal tussen Eandis en China gaat. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gezegd in "Villa politica". Tommelein uitte afgelopen weekend ernstige twijfels over die Eandis-deal. "Maar de regering heeft daarover geen standpunt in te nemen", zet Bourgeois de puntjes op de i.

Volgens Bourgeois is het enkel Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) die moet oordelen over het Eandis-dossier wanneer zij het op haar tafel zal krijgen. "En dan nog oordelen wij niet over de opportuniteit. Wij geven autonomie aan de steden en gemeenten. Homans zal enkel moeten kijken of de wet is nageleefd", aldus de Vlaams minister-president.

Is minister Tommelein dan zijn boekje te buiten gegaan door zijn - gewijzigde - mening te verkondigen over een onderwerp dat niet binnen zijn bevoegdheden valt? "Het staat hem vrij om een politieke mening te uiten. Maar dat is niet het standpunt van de regering, die daarover niet beraadslaagd heeft. Deze regering moet daarover ook geen standpunt innemen. Dit is volledig de zaak van de gemeenten", stelt Bourgeois.

Bart Tommelein erkent dat de Eandis-deal niet binnen zijn bevoegdheden valt. "Maar ik maak wel als minister van Energie mijn bedenkingen. Ik moet natuurlijk wel met Eandis verder werken de komende jaren, en ik zorg ervoor dat ik op voorhand zeg dat daar best duidelijkheid over bestaat en iedereen in dezelfde richting kijkt."

Meest gelezen