Peeters wil werkgevers bij leeftijdsdiscriminatie sanctioneren

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil bekijken hoe hij werkgevers die bij sollicitaties discrimineren op leeftijd daarvoor kan sanctioneren. Hij reageert daarmee op de cijfers van gelijkenkansencentrum Unia, waaruit blijkt dat er meer dossiers worden opgestart over leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer.

Peeters noemt de cijfers van Unia zorgwekkend. "De werkzaamheidsgraad van oudere werknemers is de laatste jaren sterk gestegen, en dat is een belangrijke en positieve evolutie, net als het feit dat oudere werknemers vaker zelf op zoek gaan naar een job", aldus Peeters. "Daarom wil ik samen met de werkgeversorganisaties en sociale partners bekijken hoe we deze specifieke vorm van arbeidsdiscriminatie kunnen aanpakken. Het gaat niet op dat we oudere mensen aanmoedigen om zelf werk te zoeken, of hun job te behouden, terwijl ze tegelijk afgeremd worden."

Hoe Peeters dit concreet wil aanpakken, is niet duidelijk. "Ik wil niet vooruitlopen op de dialoog, maar we moeten voorkomen dat werkgevers discrimineren op leeftijd. We zouden sancties kunnen treffen, ja. Als we merken dat oudere werknemers niet aan de bak komen door hun leeftijd, dan wil ik actie kunnen ondernemen."

Meest gelezen