Unizo: "Maak van een mug geen olifant"

"In heel uitzonderlijke gevallen is er sprake van echte discriminatie op basis van leeftijd. Maar maak alsjeblieft van een mug geen olifant", reageert Unizo-topman Karel Van Eetvelt op de berichtgeving dat het federaal gelijkekansencentrum Unia fors meer dossiers moet openen voor leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil het probleem samen met de sociale partners bekijken.

Voor Unizo staat het "hele lage aantal klachten in 2015 en 2016: respectievelijk 45 en 74" totaal niet in verhouding tot het de steeds stijgende werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers. Zo bedroeg die in 2015 voor werknemers tussen de 55 en 64 jaar 44%, ofwel een stijging van maar liefst 20% in vergelijking met 1999. Het aantal jobs voor 50-plussers steeg dit jaar met 34.690 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Unizo is een overgrote meerderheid van de werkgevers wel bereid om oudere werknemers aan te werven. Zelf moedigt de ondernemersorganisatie haar leden hiertoe ook aan via projecten als Jobstap. In haar HR-werking begeleidt Unizo werkgevers bij het rekruteren en begeleiden van oudere werknemers in een kmo. Want oudere werknemers bieden een kmo heel wat voordelen, zoals hun jarenlange ervaring, hun loyaliteit en hun mentorschap die ze kunnen bieden aan jongere werknemers.

Unizo benadrukt wel dat de regelgeving niet altijd meezit voor werkgevers om oudere werknemers aan te werven. Unizo verwijst naar de hogere looneisen, soms als gevolg van anciënniteitsbarema's, soms als verwachting door de sollicitant. Als de werkgever dit budget niet heeft, kan hij eenvoudigweg de oudere werknemer niet aanwerven.

Voorts wijst de werkgeversorganisatie op het risico om op te draaien voor de kosten van brugpensioen bij ontslag en het recht voor 60-plussers en in sommige gevallen ook al 55-plussers op onbeperkt tijdskrediet.

VBO legt enkele dossiers op tafel

Voor werkgeversorganisatie VBO kan discriminatie niet, maar de werkgevers zien de oplossing - weinig verrassend - elders. Er zijn heel wat werkgevers die ervaren werknemers aanwerven en verder willen tewerkstellen, klinkt het. Om dit te bewerkstelligen, wil directeur-generaal Bart Buysse met de sociale partners ook bekijken welke acties nodig zijn om hun tewerkstelling te bevorderen.

Dat vereist volgens het VBO ook verder werk aan elementen als het brugpensioen, de anciënniteitsbarema's en "de andere regelingen die gebaseerd zijn op leeftijd of anciënniteit die deze werknemers 'duurder' maken of vervroegd de arbeidsmarkt doen verlaten".

"Deze problematiek is belangrijk. Ervaren werknemers hebben heel wat kwaliteiten. Als we hun tewerkstelling niet kunnen bevorderen, brengen we ook onze sociale zekerheid in gevaar." aldus Buysse.

Meest gelezen