45 dagen verblijfsrecht voor slachtoffers die mensenhandelaars helpen opsporen

Slachtoffers van mensenhandelaars krijgen binnenkort een tijdelijk verblijfsrecht van 45 dagen. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd aan onze redactie. De bedoeling is vertrouwen te creëren opdat de slachtoffers zouden meewerken om mensenhandelaars op te sporen. "Vandaag kost ons dat veel energie", zegt de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Vreemdelingen die uit de klauwen van mensenhandelaars gehaald worden en in een gespecialiseerd onthaalcentrum ondergebracht zijn, krijgen vandaag het bevel om het grondgebied te verlaten. Dat bevel komt neer op een reflectieperiode van 45 dagen, die hen de tijd moet geven om tot rust te komen, zich te onttrekken aan de invloed van de mensenhandelaars en te beslissen om al dan niet samen te werken met de bevoegde overheden. Het gaat vooral om mensen die in België slachtoffer zijn van seksuele en economische uitbuiting.

Vertrouwen creëren

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt nu om de slachtoffers een tijdelijke verblijfsvergunning te geven voor 45 dagen, omdat het huidige systeem voor veel misverstanden zorgt. Voor hen is er namelijk in een apart traject voorzien, dat in bepaalde gevallen zelfs kan uitmonden in een onbeperkt verblijfsrecht. Wie meewerkt aan het gerechtelijk onderzoek mag sowieso al drie maanden blijven. Mensen die helpen om eventuele netwerken bloot te leggen, moeten wel hun volledige medewerking verlenen en mogen geen contact meer hebben met de mensenhandelaars.

De vraag om maatregelen te nemen om meer vertrouwen te creëren, komt vanop het terrein. "Het huidige systeem bemoeilijkt het werk van de hulpverleners in de gespecialiseerde centra om een vertrouwensband op te bouwen met de slachtoffers. Het roept negatieve connotaties op", zegt de woordvoerster van Francken. "Ze werken niet mee omdat ze bang zijn dat ze niet zullen mogen blijven."

Meest gelezen