92 procent wereldbevolking ademt slechte lucht in

Maar liefst 92 procent van de wereldbevolking leeft in omstandigheden waarbij de luchtkwaliteit niet voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO moet er dringend iets gebeuren om de luchtvervuiling te verminderen.

Het rapport van de WHO baseert zich op gegevens van 3.000 verschillende plaatsen wereldwijd, voornamelijk steden en is tot stand gekomen in samenwerking met de universiteit van Bath, in Groot-Brittannië. 92 procent van de wereldbevolking blijkt te leven in omstandigheden waarbij de waarden voor fijn stof de WHO-norm overschrijden.

Volgens de WHO overlijden jaarlijks 3,7 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Het gaat dan vooral om cardiovasculaire ziekten en longziekten. De meeste overlijdens - 88 procent - komen voor in de armere landen, en dan vooral in Zuidoost-Azië en in het Verre Oosten.  

De WHO bestempelt luchtvervuiling als een groot gezondheidsprobleem. "Er bestaan nochtans oplossingen", zegt Maria Neira van de WHO: "Schonere transportsystemen, betere afvalverwerking, minder vervuilende verwarmingssystemen voor de huishoudens, hernieuwbare energiebronnen en minder uitstoot door de industrie."

Meer informatie vindt u op de website van de WHO.

Vervuiling met fijn stof in kaart gebracht

Meest gelezen