Demotte: “Franstaligen, trap niet in de val van N-VA"

In zijn toespraak voor het Feest van de Franse Gemeenschap, roept de Franstalige minister-president Rudy Demotte op om een eind te maken aan de verdeeldheid in ons land. N-VA krijgt een sneer. Maar Demotte toont zich in het Brusselse stadhuis ook kritisch voor zijn eigen partij, de PS.

Demotte trekt van leer tegen de N-VA-strategie om de Franstaligen zelf vragende partij te laten worden voor een nieuwe staatshervorming. "Wil men ons uit het institutionele kader laten treden met de ontbinding van de staat als kostprijs? Dit is grotesk en ik hoop dat de Franstaligen, waar ze ook zetelen, niet in de val trappen."

Niet regionaliseren

In de plaats van tegenstelling tussen de gemeenschappen, heeft ons land op alle niveaus nood aan gezamenlijke actie om de vele uitdagingen aan te pakken. "Ik ga tegen de stroom van de gemakzucht in. België werkt niet? We vegen het uit. Europa? We vegen het uit. De Franse Gemeenschap? We vegen het uit. Je bouwt geen project op met Tipp-Ex", zegt de minister-president, die daarmee ingaat tegen de wens van verschillende politici, ook binnen zijn eigen PS, om de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap te regionaliseren.

Gebrek aan federale loyauteit

Demotte is ook niet te spreken over de beslissing van de federale regering om de verdeelsleutel van Riziv-nummers tussen Vlamingen en Franstaligen ongewijzigd te laten, ondanks de noden die in het zuiden van het land groter zijn. In zijn toespraak noemt hij die beslissing een gebrek aan federale loyauteit.

Meest gelezen