Naar discriminatie van jonge werknemers? - Peter Catry

Is het wel juist dat oudere werknemers steeds productiever zijn? Eén lesuur EHBO is één lesuur EHBO, maar de oudere lesgever is wel bijna drie keer duurder. De personeelsdirecteur van het Rode Kruis vreest dat uiteindelijk jongere werknemers - niet de oudere - gediscrimineerd zullen worden.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Peter Catry is directeur human resources bij het Rode Kruis-Vlaanderen. Hij schrijft deze opinie in eigen naam.

Gelijkekansencentrum Unia meldde gisteren een gestegen aantal klachten vanwege oudere werknemers inzake rekrutering. En zoals men van een organisatie als Unia mag verwachten, kadert zij dit in een bredere problematiek van discriminatie. Discriminatie is een ernstig feit en dus overweegt de Minister van werk, Kris Peeters, nu om werkgevers bij leeftijdsdiscriminatie te sanctioneren. Daarenboven wordt van werknemers ver-wacht langer te werken, en mogen ze hierin dus niet “afgeremd” worden.

Maar klopt dit wel? Naast mogelijke “discriminatie” zijn er ook andere eventuele verklaringen voor het feit dat werkgevers minder snel of niet geneigd zijn oudere werknemers aan te werven.

Tot drie keer duurder

Een gewijzigde overheidsstrategie bijvoorbeeld (van zo snel mogelijk plaats maken voor jonge, vaak werkloze, mensen, naar zo lang mogelijk blijven werken), zonder dat de structuren hierop (reeds) zijn afgestemd. Een gevolg daarvan is de meerkost van oudere werknemers.

De impact daarvan wordt doorgaans onderschat, vooral wat de non-profit sector betreft, omdat men de vergelijking beperkt tot de loutere vergelijking van het brutoloon. Maar werknemers krijgen met verouderen niet alleen een haast continue loonsverhoging, maar ook andere voordelen zoals extra bijkomend verlof. In sommige gevallen komen er tot 40 extra dagen bovenop het wettelijke verlof van 20 dagen, waardoor de kostprijs per effectief gewerkt uur enorm toeneemt. (en subsidies dekken deze meerkost slechts gedeeltelijk).

Concreet betekent dit dat een werknemer – zijn totaal beloningspakket in acht genomen - voor een zelfde prestatie, soms bijna tot 3 keer meer wordt betaald dan een starter, en dat de toekenning van het leeftijdsgebonden verlof hierin de belangrijkste factor is.

Meer ervaring?

Vooral in zones waarin de productiviteit van een 55 plusser (obv. ervaring, snelheid, kennis) per definitie niet hoger kán zijn dan die van een 25 jarige. Bij lessen eerste hulp blijft één lesuur steeds één lesuur of de lesgever nu oud  of jong is. Dit is een zuivere meerkost waar niets tegenover staat.

Sommigen zullen opwerpen dat een toename in ervaring nu eenmaal een kostprijs heeft, maar dit kan nooit de continue verhoging van het beloningspakket verantwoorden. De meeste jobs dragen in zich geen complexiteit waarvan men zich maar volledig meester kan maken nadat men 30 jaar ervaring op de teller staan heeft.

Integendeel. Indien de minister effectief mensen langer wil laten werken, en discriminatie ten aanzien van oudere werknemers wenst weg te werken, dan zal ook de opbouw van een carrière wat betreft loon, verlofdagen, en extra legale voordelen, mee op tafel moeten komen.

Speciaal probleem voor non-profit

Rode Kruis-Vlaanderen is niet alleen neutraal wat betreft religie of ras, maar ook wat betreft geslacht en leeftijd. Wij ontslaan nooit mensen enkel en alleen omdat ze ouder en derhalve duurder worden. Evengoed rekruteren wij oudere medewerkers, omdat we altijd op zoek zijn naar het meest geschikte talent voor de maatschappelijke opdracht die wij dienen in te vullen. Dat blijft de doorslaggevende factor.

Maar wijzelf, zoals alle non-profit organisaties, werken binnen een bepaald budgettair kader, dat vaak ook door de overheid wordt gedefinieerd. De wetenschap dat 1 oudere medewerker de financiële ruimte van 2 of zelfs 3 jongere medewerkers inneemt, is derhalve een realiteit die we niet kunnen negeren.

Naar een discriminatie van jongeren?

Als men tenslotte de discussie echt reduceert tot een discussie over discriminatie, dan geldt ook het omgekeerde: men kan zich immers de vraag stellen of het in een moderne maatschappij, waar iedereen meer en meer levenslang moet (bij)leren en langer moet werken, en werknemers ook meer en meer à la carte hun tewerkstellingsniveau kunnen verhogen of verlagen, geen discriminatie is ten aanzien van jonge werknemers om nog met puur anciënniteitsgedreven systemen te werken.

Tenzij de hele structuur wordt aangepast aan de nieuwe strategie van langer werken, duurt het allicht niet lang meer vooraleer Unia zich ook over klachten van deze vorm van discriminatie zal moeten buigen.

De maatschappij heeft dus recht op en nood aan niet alleen een debat over leeftijdsdiscriminatie, maar ook over wat een faire en duurzame (be)loonspanning is tussen de generaties.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen