Voormalig N-VA-partijbestuurslid gaat naar Vlaams Belang

Isabelle Pierreux, gewezen lid van het nationaal partijbestuur van de N-VA, gaat naar het Vlaams Belang. Dat maakte ze bekend bij haar eedaflegging als gemeenteraadslid in Gooik. "De N-VA lost de beloftes waarmee ze naar de kiezers trok niet in."

"Gezien de inconsequentie van de N-VA heb ik al in 2014 besloten dat ik voor deze partij geen stem meer zou uitbrengen of een mandaat opnemen", aldus Pierreux in een korte verklaring tijdens de gemeenteraad. In een gesprek met Belga verwees Pierreux hierbij naar het feit "dat de N-VA zowel op communautair vlak als inzake het socio-economische de beloften waarmee ze in 2010 en 2014 naar de kiezers trok niet inlost".

"Voor mij is het Vlaams Belang de enige partij die zichzelf is gebleven en zijn Vlaamse rechtlijnigheid heeft behouden. Ze hebben een sterk programma omtrent het communautaire en socio-economische, zaken die voor de Vlaamse kiezer belangrijk zijn."

De eedaflegging werd bijgewoond door Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Hij looft het kersvers Vlaams Belang-raadslid "voor haar politieke moed en Vlaams engagement". "Met Isabelle vervoegt een ervaren en principiële politica onze partij. Eigenlijk is ze vandaag politiek thuisgekomen", reageert Van Grieken in de mededeling.

Pierreux zetelde namens de N-VA in de periode 2006-2009 in het OCMW en van 2009 tot 2012 in de gemeenteraad. Ze zetelde ook enkele jaren in het nationale partijbestuur van de N-VA. Ze zal voortaan in de Gooikse gemeenteraad zetelen als onafhankelijke, maar met een mandaat van het Vlaams Belang.

Meest gelezen