183 jeugdbewegingen kregen niet het kampmateriaal dat ze nodig hadden

Jeugdbewegingen krijgen niet altijd de kampfaciliteiten waar ze bij de overheid om vragen. Afgelopen zomer kon de Uitleendienst Kampeermateriaal van het departement Jeugd op meer dan 15 procent van de aanvragen niet (volledig) ingaan. Van de 1.172 jeugdbewegingen die om tenten vroegen moesten er 183 op zoek naar een andere oplossing, zo blijkt uit cijfers van minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD).

Scouts & Gidsen Vlaanderen en de Chiro, de twee grootste jeugdbewegingen in ons land kloegen afgelopen zomer nog over een gebrek aan kampmateriaal.

Minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) en zijn collega's van Natuur en Mobiliteit Joke Schauvliege (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA) stelden daarop hun gemeenschappelijk Masterplan Bivakplaatsen voor. Daarin wilden ze tegemoet komen aan verschillende verzuchtingen van jeugdbewegingen.

Eén van de meest prangende kwesties is een gebrek aan tenten om mee op kamp te gaan. Sommige groepen kiezen ervoor om zelf materiaal aan te kopen, anderen doen een beroep op de Uitleendienst Kampmateriaal van het departement Jeugd. Daar vinden jeugdbewegingen tenten tegen een gunstig tarief.

De cijfers

De uitleendienst kreeg het voorbije kampseizoen (dat nog loopt tot half november, nvdr) al 1.172 aanvragen om materiaal binnen. Elke groep krijgt materiaal in verhouding tot zijn aantal leden.

217 daarvan (18,52 procent) werden in eerste instantie geweigerd, omdat de voorraad op dat moment ontoereikend bleek. In 34 gevallen werd alle gevraagde materiaal alsnog toegezegd, door bijvoorbeeld te schuiven met de afhaal- en/of inleverdatum. 21 groepen kregen een deel van het materiaal dat ze gevraagd hadden.

De 162 resterende aanvragen werden volledig geweigerd. Dat komt neer op 13,82 procent van de groepen die de overheid om materiaal vragen. 39 groepen zochten en vonden heil bij Defensie. In 8 gevallen schoot de Provinciale Uitleendienst Vlaams-Brabant te hulp.

107 groepen zochten en vonden zélf een oplossing. Wat die precies inhoudt, is onduidelijk. Het is niet ongebruikelijk dat verschillende groepen elkaar te hulp schieten zonder beroep te doen op officiële instanties. Via eetfestijnen of inzamelacties is de aankoop van eigen materiaal soms alsnog een optie. In bepaalde gevallen doen groepen een beroep op buitenlandse jeugdbewegingen, of groepen over de taalgrens, wat de factuur de hoogte in jaagt.

Van 8 aanvragers, of 6 groepen, is niet geweten of ze zelf een oplossing hebben gevonden.

Gatz: "We doen inspanningen"

Bij minister van Jeugd Gatz klinkt het dat "de Vlaamse overheid heel wat inspanningen doet om zo goed mogelijk zelf - of in samenwerking met andere diensten - tegemoet te komen aan de vraag van jeugdverenigingen naar tenten". Gatz erkent dat er 10 procent nieuwe tenten nodig zijn, om aan de stijgende vraag te blijven voldoen. Maar zo'n investering is niet haalbaar.

Daarom heeft de minister van Jeugd beloofd om jaarlijks zeker 300.000€ vrij te maken voor telkens 100 nieuwe tenten. Dat was het geval in 2015 en 2016. Dat houdt de voorraad net op peil, gezien er jaarlijks nagenoeg evenveel versleten of kapotte tenten worden afgedankt. Ook volgend jaar maakt Gatz eenzelfde bedrag vrij. De nieuwe tenten die in 2016 en 2017 worden aangekocht, zijn bovendien iets groter.

Ledenaantallen blijven stijgen

Gatz houdt het aantal kamptenten dus op peil, maar intussen noteren de grote jeugdbeweging wel een stijgend aantal leden. De Chiro telde aan het einde van het vorige werkingsjaar 105.000 leden en leiders. In het nieuwe jaar zijn er nu al 3.000 leden extra ingeschreven. Vijf jaar geleden telde de Chiro iets meer dan 100.000 leden.

Scouts en Gidsen Vlaanderen klokte vorig jaar af op 80.000 leden, het hoogste aantal ooit, tegenover 73.000 in 2010. Het voorbije jaar hebben 2.000 nieuwe kinderen en jongeren de weg naar de scouts gevonden.Om de kwaliteit te garanderen, bouwen enkele populaire afdelingen een ledenstop in. Ongeveer 10 procent van de 500 lokale groepen heeft een wachtlijst, aldus Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Minister Gatz noemde de stijgende ledenaantallen van jeugdbewegingen in de Commissie Jeugd vandaag nog "een beheersbaar probleem". "Het is inderdaad eerder uitzondering dan regel, maar het vormt toch vooral in stedelijk gebied een toenemend probleem", zegt woordvoerder Jan Van Reusel aan VRT Nieuws. "Het probleem is in zekere mate beheersbaar, maar er is momenteel geen uitzicht op een oplossing."

Meest gelezen