"Deal van de baan vanwege tarifering in Antwerpen, niet vanwege Chinezen"

De discussie over de elektriciteitstarifering door de Antwerpse intercommunale Imea is de dealbreaker geweest in de geplande fusie van de distributienetbeheerders tot Eandis Assets. Luc Martens, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, wijst erop dat het dus niet ging om de plannen van het Chinese State Grid om 14 procent in handen te krijgen van Eandis.

"Essentieel was de discussie over de prijs in Antwerpen", zegt Martens. "De intercommunale Imea beheert, onder meer, Antwerpen, en daar is de N-VA aan de macht. Ik begrijp dat ze zich daar niet onpopulair wil maken door een hogere elektriciteitsprijs." De VVSG-voorzitter wijst er verder wel op dat de discussie over de tarifering niet nieuw is. "Maar blijkbaar is men in Antwerpen blijven hopen dat de VREG toch nog een ander standpunt zou aannemen. Vandaag is gebleken dat dat niet gebeurd is."

Een van de opties na de Chinese instap was, volgens Martens, dat de hogere dividenden gebruikt zouden worden om de elektriciteitsprijs te drukken. "Ik stel vast dat die optie niet weerhouden is."

"Ik verwacht dat we nu een afkoelingsperiode ingaan, waarin we alle kritieken op een rijtje zullen moeten zetten."

"Andere wegen zoeken"

"We zullen desgevallend andere wegen moeten vinden om Eandis financieel gezond te maken", gaat Martens verder. "En dat zal moeten gebeuren los van politieke en andere manoeuvres."

Martens drukte verder nog de hoop uit dat de lokale democratie hierin zijn rol zal kunnen blijven spelen. "Er is de laatste paar dagen geopperd dat de mensen daar het dossier amper zouden kennen, maar in elke gemeente waren wel een aantal mensen die goed op de hoogte waren."

Meest gelezen