"Tijd voor een sereen en inhoudelijk debat"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is niet verrast door het nieuws dat Antwerpen de stekker uit de Eandis-deal trekt. "Opschortende voorwaarde rond tariefdifferentiatie was gekend. Tijd voor een sereen inhoudelijk debat", aldus Bourgeois op Twitter. Bij de andere politieke partijen eenzelfde geluid.

Bourgeois' partijgenoot Matthias Diependaele, N-VA fractieleider in het Vlaams Parlement, roept eveneens op om de overige opties te onderzoeken. "De minister-president had gisteren in de plenaire al zeer duidelijk laten verstaan dat de goedkeuring door de gemeenten slechts de eerste stap is in een cascade van beslissingen. De toezegging van de VREG voor gedifferentieerde tarieven was een van de voorwaarden die evengoed vervuld moest zijn om de deal rond te krijgen. Het komt er nu op aan om in alle rust en sereniteit de diverse opties waarover de minister-president het gisteren had, te onderzoeken."

CD&V

Sereniteit in het debat over de toekomst van het netbeheer in Vlaanderen is ook waar CD&V tot oproept. "De beslissing van het Antwerpse stadsbestuur heeft uiteraard gevolgen voor het financieringsproject met State Grid dat in elk geval niet kan doorgaan in de voorziene vorm."

"Voor ons blijven lokale autonomie en goed overleg tussen gemeenten het uitgangspunt", gaat de partij verder. "De lokale controle op deze strategische voorzieningen voor de dienstverlening aan de bevolking blijft voor ons de basis. Dit is ook zo verankerd in het decreet op de intergemeentelijke samenwerking."

Nog volgens de partij moeten de besturen van de zeven intercommunales uit de Eandis-groep zich nu beraden "op welke manier ze het financieringsvraagstuk na het vertrek van Electrabel uit hun kapitaal zullen beantwoorden".

Open VLD

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten tweette dat men nu burgers een kans moet geven om mee te investeren in het energienetwerk. "Dat is de weg vooruit. Goed voor de burger en de Vlaamse economie." Haar fractieleider in het Vlaams Parlement Bart Somers tweette eerder al: "Nu werken aan een betere oplossing #eandis #beursgang #participatievanVlamingen".

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde in "Terzake" dat het niet zijn bevoegdheid was om te zeggen of de Eandisdeal nu definitief van de baan was. Hij benadrukte wel dat men wist dat de VREG niet geneigd was om een prijsafwijking toe te staan voor één gebied in Vlaanderen.

Verder zei hij nog dat Eandis een "goed en gezond" bedrijf is. "Op een bepaald moment moet de balansstructuur in orde gebracht worden. De regering heeft gisteren gezegd dat er andere pistes zullen bekeken worden: een beursgang, participatie van de burgers... We gaan dat nu onderzoeken."

SP.A

De Antwerpse afdeling van de SP.A heeft naar eigen zeggen "haar slag thuisgehaald" in het Eandisdossier, nu Antwerpen de stekker uit de fusie van de distributiebeheerders heeft getrokken. De partij wil nu dat de gemeenteraad in spoedzitting bijeenkomt, om de genomen beslissing om de fusie goed te keuren alsnog te veranderen.

Groen

Groen laat dan weer weten "bijzonder verheugd te zijn dat het grote verzet tegen de Eandis-deal resultaat heeft opgeleverd". "Dit was een schoolvoorbeeld van slecht bestuur. 230 gemeenten werden maanden in de grootste verwarring gebracht. Het moet nu maar eens gedaan zijn met dergelijke deals uit de achterkamers van de traditionele partijen", aldus Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

PVDA

Ook de linkse partij PVDA reageert tevreden op de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur. "Alles moet nu rustig worden herbekeken, maar een nieuwe poging tot fusie en zoektocht naar een externe partner zou geen goed idee zijn", zegt PVDA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Peter Mertens. "Het kan niet de bedoeling zijn nu op zoek te gaan naar een volgend deksel op de neus."

Meest gelezen