"Zwarte Piet in strijd met Kinderrechtenverdrag"

Volgens de Nederlandse kinderombudsvrouw is de traditie rond Zwarte Piet in haar huidige vorm in strijd met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De figuur van Zwarte Piet kan volgens Magrite Kalverboer bijdragen tot pesten, uitsluiting of discriminatie.
Jonas Roosens

De Nederlandse kinderombudsvrouw heeft de traditie van Zwarte Piet onderzocht. Die traditie ligt bij onze noorderburen al langer onder vuur omdat ze racistisch zou zijn. En dat blijkt nu dus ook uit het onderzoek van de ombudsvrouw. 

"Veel gekleurde kinderen met wie is gesproken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond sinterklaastijd erger wordt", aldus Kalverboer. "Ze wijten dat aan een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet."

De Kinderombudsman gebruikt als leidraad het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting en discriminatie is in strijd met dat verdrag.

"Door hem van discriminerende en stereotyperende kenmerken te ontdoen, kan het een figuur worden die recht doet aan het plezier dat velen beleven aan de sinterklaastraditie", zegt Kalverboer

Meest gelezen