Eerste interministeriële conferentie voor cultuur, 12 jaar na oprichting

In de Bozar in Brussel zijn verschillende bevoegde ministers van de verschillende overheden samengekomen voor een eerste Interministeriële Conferentie (IMC) voor Cultuur. Het was de allereerste sinds de oprichting in 2004.
Jean Poucet

Tijdens deze startvergadering werd het principe van het cultureel overleg op lange termijn aanvaard en werden de modaliteiten ervan bepaald. De IMC mikt op een coördinatie van het cultuurbeleid tussen de verschillende betrokken overheidsniveaus. Eerder was hier al op aangedrongen door de culturele en creatieve sectoren zelf.

Op de agenda van de eerste bijeenkomst stond een stand van zaken van verschillende actuele thema's zoals de gereglementeerde boekenprijs, de cultuurcommunicatie in Brussel en de uitbreiding van de tax shelter naar de podiumkunsten.

De bijeenkomst kwam er op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en zijn collega van de Franse gemeenschap Alda Greoli, voorzitter van deze ICM).

Meest gelezen