N-VA gaat voor open (en dus te herziene) grondwet na Michel I

De N-VA koestert de concrete hoop op een nieuwe staatshervorming na de verkiezingen van 2019. Dat blijkt uit een gelekte nota over de communautaire strategie van de partij, waar De Morgen integraal de hand op kon leggen. De N-VA hoopt dat na de huidige legislatuur zo veel mogelijk grondwetsartikelen voor herziening vatbaar worden verklaard, waardoor een staatshervorming weer mogelijk wordt.
Jasper Jacobs

De nota van 12 bladzijden werd onder alle N-VA-kaderleden verspreid na het vertrek van Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters, die veel stof deed opwaaien. De tekst gaat via concrete vragen dieper in op de communautaire strategie van de komende jaren.

De N-VA laat er alvast geen twijfel over bestaan: "het communautaire komt vroeg of laat terug op tafel", zo staat op de eerste bladzijde. "want de zesde staatshervorming heeft de institutionele mikmak alleen maar vergroot."

"Geen enkele hervorming mag onmogelijk zijn"

Het belangrijkste aspect hierin, is dat de N-VA hoopt op een zo ruim mogelijke openstelling van de grondwet, voor de verkiezingen van 2019. Na elke regeerperiode wordt na de ontbinding van het parlement telkens bepaald welke grondwetsartikelen door het nieuw verkozen parlement vatbaar zijn voor wijzigingen. Als die selectie in 2019 ruim genoeg gebeurt, kan de N-VA in de verkiezingscampagne opnieuw uitpakken met de belofte van een staatshervorming.

"Geen enkele hervorming mag onmogelijk worden gemaakt. De kiezer moet alle opties krijgen om daarover te kunnen beslissen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de grondwet voor herziening vatbaar wordt verklaard", zo staat het in de nota. De N-VA benadrukt dat ze hierover tijdens de regeringsonderhandelingen in 2014 geen enkele garantie heeft gekregen van haar huidige coalitiepartners.

"Franstaligen moeten vragende partij worden"

Uit de nota blijkt dat de partij resoluut kiest voor een visie op lange termijn, waardoor de Franstalige partijen (en vooral de PS) uiteindelijk vragende partij worden voor een nieuwe staatshervorming. Een strategie die wordt omschreven als "risicovol, en zonder zekere uitkomst, maar wel de meest realistische". Voor een staatshervorming is hoe dan ook een tweederdemeerderheid nodig, alsook een meerderheid in elke taalgroep.

"Bij vorige staatshervormingen waren ze demandeur de rien. Door de aard van de Belgische grondwet konden ze elke hervorming blokkeren met veto's. Gevolg: ellenlange onderhandelingen, die uitdraaiden in het nadeel van de Vlamingen", zo staat er te lezen. "We willen de rollen omkeren: door een federaal beleid te voeren dat de PS niet zint, willen we de communautaire appetijt opwekken."

"Vertrek Vuye en Wouters niet omwille van inhoud"

In de nota wordt tenslotte ook aandacht besteed aan het vertrek van Hendrik Vuye en Veerle Wouters. "Die zijn opgestapt, en niet uit de partij gezet", klinkt het ter verduidelijking.

Het voorstel dat de partijtop deed aan zijn gewraakte Kamerleden, was om hun communautaire werkgroep Objectief V uit te breiden met externe experts. Dat zag het duo blijkbaar niet zitten. "Dat betreuren we, maar we betreuren vooral dat er de voorbije dagen twijfel is gezaaid over de essentie van ons Vlaams-nationalisme: de uitvoering van het confederalisme."

De partij beklemtoont dat de boodschap van Vuye en Wouters over het confederalisme dus absoluut niet de reden was voor hun vertrek. "We hebben confederalisme nodig, en de N-VA gaat daarvoor. We hebben daarvoor een strategie, en iedereen mag daar kritiek op formuleren. Maar na herhaalde vraag om de discussie intern te voeren, hebben Vuye en Wouters de rangen alweer opengezet. Bovendien dreigden ze de partij af. Dat is een brug te ver."

De integrale nota staat te lezen op de website van De Morgen.

Meest gelezen