Vlamingen helpen massaal zorgbehoevende ouderen

Oudere Vlamingen springen in groten getale in de bres wanneer hun ouders of partner zorgbehoevend worden. Uit een grootschalig onderzoek van de Socialistische Mutualiteiten blijkt dat 70 procent van de 45- tot 75-jarigen zich gemiddeld tien uur per week belangeloos inzetten, en dat vaak gedurende verscheidene jaren. Over hun eigen, latere lot zijn ze echter realistisch en rekenen ze niet op hun kinderen.

Door de besparingen in de gezondheidszorg wordt de zorg steeds vaker doorgeschoven naar de Vlaming zelf. Het socialistisch ziekenfonds wou met het onderzoek nagaan hoe ouderenzorg toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol kan blijven en hoe de Vlaming dit zelf ziet. Het onderzoek - in samenwerking met de VUB - legde vragen hierover voor aan 2.891 Vlamingen.

Uit de resultaten blijkt dat ruim een vijfde van de ondervraagden (21 procent) gemiddeld 9.39 uur per week besteedt aan mantelzorg: ze houden de oudere(n) gezelschap, helpen bij administratie, verplaatsingen en springen bij in het huishouden. Gemiddeld doen ze dat al meer dan zes jaar.

Bovenop de mantelzorg komt meestal ook professionele thuishulp, vooral voor persoonlijke verzorging en huishoudelijk werk.

Realistisch over eigen toekomst

De Vlamingen mogen het dan normaal vinden om ouderen in hun omgeving bij te staan, ze zijn ook realistisch als het gaat over hun eigen lot later. Ze rekenen op thuiszorg, maar als dat niet meer gaat, verkiezen ze naar een rusthuis te gaan dan hun kinderen tot last te zijn.

"Ze willen hun kinderen niet belasten en ze verantwoorden dat ook door te stellen dat men in veel gevallen beter af is met professionele zorg", zegt hoogleraar Sociologie aan de VUB Marc Elchardus.

Toch kijken de ondervraagde Vlamingen ook met enige bezorgdheid naar hun oude dag uit. Heel wat van de bevraagden vrezen de eenzaamheid of financiële problemen.

70.000 rusthuisbedden

Mantelzorg- en thuiszorg speelt een niet te onderschatten rol in de thuiszorg. Minstens 70.000 rusthuisbedden worden ermee uitgespaard, dat is bijna evenveel als er nu daadwerkelijk zijn, zegt Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteiten.

"Wij denken dat de mantelzorger beter moet worden ondersteund. Dat kan door de administratieve rompslomp weg te werken en door hen te ondersteunen in een informatiepunt waar ze met vragen terechtkunnen."

Het ziekenfonds benadrukt dat los daarvan ook blijvende investeringen in professionele thuiszorg nodig zijn, ook 's nachts en in het weekend.

Meest gelezen