Geen internering meer na kleine misdrijven

Mensen met psychische problemen die een klein misdrijf plegen, zullen voortaan niet meer geïnterneerd worden. Dat komt door de nieuwe interneringswet, die vandaag van kracht wordt.

Iemand met psychische problemen of een mentale handicap die een blikje frisdrank of een fiets gestolen had, kon tot nu jarenlang geïnterneerd worden omdat die persoon ontoerekeningsvatbaar was. Dat verandert nu met de nieuwe wet.

"Internering kan alleen voor misdaden die de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt", zegt Raf De Rycke van de Broeders van Liefde.

Voortaan krijgen die mensen een gewone gevangenisstraf of worden ze gedwongen opgenomen in de gewone psychiatrie.

Daarnaast komen er ook strengere regels voor deskundigen. "In het verleden kon iedere psychiater zich het label toeëigenen van deskundige. De nieuwe wet voorziet dat deskundigen houder moeten zijn van de beroepstitel forensische psychiater."

En dat zou ervoor moeten zorgen dat er minder discussies zijn tussen deskundigen in de rechtbank of iemand al dan niet toerekeningsvatbaar is.

Meest gelezen