Grote vraagtekens bij prinselijke missie naar Filipijnen

Zowel Brussel als Vlaanderen stellen de geplande prinselijke handelsmissie naar de Filipijnen in vraag naar aanleiding van de recente controversiële uitspraken van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Die vergeleek zijn "oorlog" tegen druggebruikers en drugdealers onlangs met de Holocaust van Hitler tegen de Joden. Ook federaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) heeft ernstige bedenkingen.
AFP or licensors
Duterte op de luchthaven na zijn bezoek aan Vietnam.

In La Libre Belgique van vandaag dringt Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI, het vroegere FDF) aan op het annuleren van de missie. Aanleiding zijn de aanhoudende controversiële uitspraken van de nieuwe president Rodrigo Duterte. Zo noemde hij de Amerikaanse president Obama eerder een "hoerenzoon" en vergeleek hij zichzelf onlangs nog met Hitler.

Jodogne pleit ervoor de missie te heroriënteren naar een ander land. "Als het federale niveau en de twee andere gewesten niet akkoord zijn, zal Brussel geen politieke afvaardiging sturen", aldus Jodogne.

In een toespraak na een bezoek aan Vietnam zei hij dat zijn critici hem afschilderen als "een neef van Hitler". Hij stelde vast dat Hitler miljoenen Joden had vermoord, en zei vervolgens; "Er zijn drie miljoen drugverslaafden in de Filipijnen, en ik zou ze met plezier afslachten." "Als Duitsland Hitler had, zouden de Filipijnen hebben...", waarna hij naar zichzelf wees.

De Vlaamse regering stelt zich eveneens grote vragen bij de geplande missie naar de Filipijnen in mei 2017. Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft de Vlaamse regering binnen het Agentschap Buitenlandse Handel al bedenkingen geuit over de missie en "lijkt een ministeriële aanwezigheid vanuit Vlaanderen op deze missie niet haalbaar".

"Wij hebben hierover ook vanuit de Vlaamse regering onze bedenkingen reeds duidelijk geuit tijdens de raad van bestuur van het Agentschap Buitenlandse Handel", aldus het kabinet-Bourgeois. "Binnenkort komt er hierover een evaluatie maar in de gegeven omstandigheden lijkt een ministeriële aanwezigheid vanuit Vlaanderen op deze missie naar de Filipijnen niet haalbaar", luidt het.

De Crem

Ook staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem heeft vragen bij de prinselijke handelsmissie naar de Filipijnen die gepland staat voor mei 2017. "Die vragen zijn gebaseerd op de politieke ontwikkelingen op de Filipijnen en de rol en de uitspraken van de president", zo zei zijn woordvoerder Peter Robberecht.

Er zijn in het verleden nochtans nog handelsmissies geweest naar landen waar men vragen kan stellen bij de politieke leiders, het democratische gehalte van het bewind of het respect voor de mensenrechten. "Dat klopt. Het is soms dansen op het slappe koord, zeker als je andere landen afmeet aan de morele standaarden van West-Europa. Maar er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden", aldus woordvoeder Robberecht.

De Crem zou zijn bedenkingen over de missie eerder ook al hebben aangekaart. Bedoeling is dat er de komende weken nog verder overleg komt. Het is nog te vroeg om nu al concreet te spreken over het annuleren of heroriënteren van de missie, maar op dat overleg zal wellicht gekeken worden of de missie naar de Filipijnen nog wel kan plaatsvinden.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft over de zaak gezegd dat de keuze van de bestemming van prinselijke handelsmissies aan de regio's toekomt, en niet aan de federale regering. "Maar de boodschap van het federale niveau is duidelijk", zei Reynders, de verklaringen van de Filipijnse president Rodrigo Duterte zijn volkomen onaanvaardbaar."

Meest gelezen