Pilooteiland moet kust tegen stormen beschermen

Als het van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) afhangt, wordt in 2020 begonnen met de aanleg van een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke-Heist. Daarmee moet de Oostkust klaar zijn voor de duizendjarige storm. Vlaanderen trekt 8 miljoen euro uit voor verder studiewerk.

De bouw van kunstmatige eilanden voor de Oostkust komt vanuit het privé-initiatief "Vlaamse Baaien". Op basis van de studie wil Vlaanderen bekijken of de kust op lange termijn kan beschermd worden tegen de stijgende zeespiegel en de duizendjarige storm.

"Tot nu beschermden we de kust vooral met zandsuppleties en het ophogen van dijken. Die focussen tot een kustbescherming tot 2050, maar met dit project kijken we vooruit tot 2100 en bereiden we ons voor op een stijging van de zeespiegel van 80 centimeter en meer."

Eiland van 40 hectare

Minister Weyts wil nu land winnen op zee om de kust te beschermen. Vlaanderen investeert 8 miljoen euro in verder studiewerk en wil de zeebodem verder in kaart brengen. Het is de bedoeling om dan in 2020 de aanleg te starten van een kunstmatig eiland van 40 hectare op 1,2 kilometer voor de kust van Knokke-Heist. Dat eiland zal dienen voor verder onderzoek naar onder meer het effect op de golven en de getijdestroming. Op termijn wordt dan gedacht om het eiland uit te breiden tot 450 hectare.

"En dan kunnen we denken aan toegevoegde waarde. Een eiland kan een thuis bieden voor de sternen van Zeebrugge, er is bijvoorbeeld mogelijkheid tot een jachthaven tussen Zeebrugge en Knokke-Heist en het kan een opstap zijn om binnenvaart tussen Zeebrugge en de Schelde via zee mogelijk te maken", aldus Weyts.

Draagvlak

Ook staatssecretaris Philippe De Backer springt mee op de kar. De staatssecretaris wil namelijk enerzijds werk maken van een Noordzeevisie op lange termijn maar bereidt zich ook voor op de uitwerking van een nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP) dat alle activiteiten op zee vastlegt in duidelijk bepaalde zones. Het huidige plan geldt nog tot 2020, maar de staatssecretaris wil het eiland al laten opnemen in het volgende MRP.

Weyts en De Backer willen wel in overleg gaan met alle stakeholders, zowel kustburgemeesters, toeristische sectoren en de bedrijfswereld. Het is de bedoeling om een breedgedragen draagvlak te creëren voor dit kustbeschermingsproject.

Meest gelezen