Vankrunkelsven: "Verplichte anticonceptie kan goede tijdelijke maatregel zijn"

In ons land is het debat over verplichte anticonceptie voor incompetente ouders -wat nu in Nederland het nieuws beheert- al eens in 2005 gevoerd. Toenmalig Open VLD-senator en huisarts Patrik Vankrunkelsven diende toen een soortgelijk wetsvoorstel in, dat meteen naar de prullenmand werd verwezen. Maar 11 jaar later blijft hij achter zijn voorstel staan.
Patrik Vankrunkelsven

De Rotterdamse schepen Hugo de Jonge (CDA) pleit voor zo'n verplichte anticonceptie omdat hulpverleners in zijn stad volgens hem te vaak geconfronteerd worden met ernstige verwaarlozing en mishandeling. "Veilig en gezond opgroeien is net zo'n fundamenteel recht als kinderen krijgen", zegt de schepen van Onderwijs, Jeugd en Zorg. "En wij kiezen voor het kind. Sommige kinderen hebben eigenlijk ook het recht om niet geboren te worden."

In 2005 deed toenmalig VLD-senator Patrik Vankrunkelsven een gelijkaardig voorstel, naar aanleiding van een concreet geval van schrijnende kindermishandeling. "Verplichte anticonceptie kan een goede alternatieve straf zijn voor mishandelende ouders, in ruil voor een inkorting van een gevangenisstraf", klonk het.

Het voorstel vond echter geen genade in de ogen van CD&V en SP.A, die er een grondige schending van het patiëntenrecht in zagen. "Vankrunkelsven begeeft zich op gevaarlijk terrein", reageerde SP.A'er Guy Swennen toen. "Enkele fundamentele principes, zoals het recht op fysieke integriteit, worden geschonden."

"Niet alleen kind beschermen, maar ook ouders tegen zichzelf beschermen"

"Het is toen inderdaad niet goed onthaald", zegt Vankrunkelsven in "Bonus" op Radio 1. "Binnendringen in het sterk individuele recht om zich voort te planten, ligt dan ook erg emotioneel." Maar hij blijft wel pal achter zijn voorstel staan.

"Het gaat om die gevallen waarin ouders aantoonbaar niet in staat gebleken zijn kinderen op te voeden en waarbij je kan voorspellen dat het zal fout lopen. Waarbij bijvoorbeeld al twee kinderen zijn geplaatst en de ouders uit hun ouderlijke gezag zijn ontzet. We moeten ons dan toch de vraag stellen of die ouders wel opnieuw een kind op de wereld moeten zetten." Hij wijst erop dat vrijheidsberoving van ouders die hun kinderen verwaarlozen, ook een strenge straf is, en bovenal: anticonceptie is omkeerbaar en kan je dus als tijdelijke maatregel opleggen. "Als ouders hun leven beteren, is het evident dat ze de kans moeten krijgen opnieuw kinderen te verwekken", benadrukt hij.

Maar Vankrunkelsven heeft naar eigen zeggen wel begrip voor de terughoudendheid die zo'n verplichting bij velen oproept. "Want inderdaad, waar begint en eindigt het verhaal van manipulatie", geeft hij toe. "Maar zo'n verplichte anticonceptie zou moeten kunnen in erg specifieke situaties, die je goed kan aflijnen." Geen passe-partout, beklemtoont hij, en het is te allen tijde een rechter die hierover moet beslissen. "Zo'n verplichte anticonceptie kan kinderen beschermen, maar kan ook helpen om ouders tegen zichzelf te beschermen."

Meest gelezen