Werklozen mogen bijklussen als zelfstandige zonder uitkering te verliezen

Werklozen mogen voortaan een activiteit opstarten als zelfstandige in bijberoep, zonder daardoor hun uitkering te verliezen. Dat heeft de federale regering beslist. De regering hoopt op deze manier meer werklozen te activeren om als zelfstandige te beginnen.

Tot nu mochten werklozen niets in bijberoep beginnen als ze hun uitkering wilden behouden. Nochtans worden zelfstandigen in bijberoep uiteindelijk vaak volledig zelfstandige. Eind vorig jaar waren er volgens minister van Middenstand Willy Borsus (MR) 237.513 zelfstandigen in bijberoep. "Bovendien zijn vorig jaar 10.825 zelfstandigen in bijberoep hoofdberoepers zijn geworden. Het is overduidelijk dat de zelfstandige activiteit in bijberoep dus één van de toegangspoorten is tot een activiteit in hoofdberoep en dus naar werk."

De maatregel moet volgens Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de werklozen helpen de stap te zetten naar een zelfstandige activiteit: "Gedurende 12 maanden kunnen zij een activiteit als zelfstandige combineren met een deel van hun uitkering. Dit is nog maar eens een bewijs van het activeringsbeleid van de regering dat zich hier manifesteert in de vorm van een aanmoediging."

De nieuwe maatregel zal een persoon die al een werkloosheidsuitkering krijgt in staat stellen een activiteit als zelfstandige in bijberoep op te starten (onder bepaalde voorwaarden). Vroeger kon hij deze 2 activiteiten enkel cumuleren als hij al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten. Bovendien kon de zelfstandige activiteit niet plaatsvinden tussen 7 en 18 uur, moest het werkloosheidsbureau zijn fiat geven en was de cumul beperkt tot een bepaald bedrag.

Er is een aantal grenzen ingebouwd voor de nieuwe regeling. Zo is de cumul slechts mogelijk gedurende 12 maanden vanaf de aanvang van de activiteit, mag de werkloosheid niet het resultaat zijn van de stopzetting of de vermindering van het werk als loontrekkende om het voordeel van de cumul te bekomen, en kan de cumul niet voor een zelfstandige activiteit die in de voorbije 6 jaar al als hoofdberoep werd beoefend.

Meest gelezen