Witte kassa: Vlaanderen in orde, Wallonië hinkt achterop

In Vlaanderen hebben bijna alle horecazaken die daartoe verplicht zijn een witte kassa. In Brussel en Wallonië is dat maar de helft. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) die vandaag in Het Belang van Limburg staan.

In Brussel en Wallonië roepen de horecafederaties hun leden op om geen witte kassa te gebruiken, zegt N-VA-kamerlid Werner Janssen die de cijfers opvroeg. "Zij vinden dit een slechte maatregel en zeggen dat de witte kassa illegaal is. Zij zijn voor een groot stuk ook niet op de hoogte. Managers weten er vaak zelfs niet wat een witte kassa is." 

Horeca Vlaanderen heeft veel leden en heeft haar leden actief opgeroepen om de witte kassa te installeren. In Vlaanderen zijn er vooral in de steden minder horecazaken die een witte kassa gebruiken. Ook dat zou te maken hebben met onwetendheid bij de eigenaars en met de soort horecazaak. "In Antwerpen bijvoorbeeld zijn er veel pitazaken en andere kleine zaken die uitgebaat worden door mensen die misschien niet altijd de taal even machtig zijn en die misschien een deel van de trein gemist hebben. Als de inspectiediensten het daar nog eens goed uitleggen, dan zullen nog een heel aantal mensen met zo'n zaak die verplichtingen nakomen."

Meest gelezen