"Excuses Van Peel aan China: de wereld op zijn kop"

"De wereld op zijn kop" en "door de knieën gaan". Met deze niet mis te verstane woorden maakt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten in "VTM Nieuws" duidelijk dat ze het er "echt niet mee eens is" dat de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zijn excuses wil aanbieden aan de Chinese ambassadeur voor de manier waarop het Eandisdossier is aangepak.

Van Peel had gisteren geen goed woord over voor de afhandeling van het Eandisdossier. "Ik maak me vooral zorgen over hoe in heel debat de Chinezen zijn afgeschilderd, ik voelde hier en daar een xenofobe toets, zelfs allusies naar het 'gele gevaar'", formuleerde hij het. "De manier waarop de Chinezen zijn afgeschilderd, is echt denigrerend. Sommige opiniemakers hebben rücksichtslos ingespeeld op een irrationele angst voor de Chinezen en hebben xenofobe gevoelens geëxploiteerd." Hij is dan ook van plan zijn excuses aan te bieden aan de Chinese ambassadeur in ons land. 

"Dat hij denkt excuses te moeten aanbieden voor het feit dat we opkomen voor onze burgers en onze eigen economie, is werkelijk de wereld op zijn", noemt Open VLD-voorzitter Rutten die demarche in "VTM Nieuws". "Als je met China zaken wil doen, is het belangrijk duidelijk te maken waar je voor staat en respect af te dwingen. En je dwingt geen respect af door door de knieën te gaan en sorry te zeggen omdat we een democratie zijn."

Volgens Rutten heeft Peking er "best wel begrip voor dat je opkomt voor je eigen belangen". Ze is er dan ook van overtuigd dat premier Charles Michel op zijn nakende handelsmissie naar China geen excuses zal aanbieden voor de heisa rond Eandis. Om vervolgens te besluiten: "in China wordt dit soort zaken misschien beslist in het politbureau van de communistische partij, hier bij ons doen we dat niet. Wij zijn een democratie en daar zeg ik geen sorry voor."

Meest gelezen