Elke maand worden 200 verwaarloosde dieren in beslag genomen

Elke maand worden meer dan 200 dieren in beslag genomen omdat ze verwaarloosd of mishandeld worden. Dat aantal is de afgelopen twee jaar fors gestegen. "Iedereen voelt nu dat dierenwelzijn serieus genomen wordt in Vlaanderen", zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die op termijn een echte dierenpolitie wil.

Er zijn ook veel meer meldingen van dierenleed bij de dienst dierenwelzijn. Dat heeft onder meer te maken met de extra controles van de inspectiedienst. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil op termijn naar een volwaardige dierenpolitie. "Ik ga nu zorgen voor een versterking van onze inspectiedienst dierenwelzijn, dat wordt een opstapje naar een dierenpolitie, ik zou dat graag nog verder kunnen uitbreiden. Daarnaast zijn er nog belangrijke dossiers, zoals bijvoorbeeld het verbod op onverdoofd slachten. Dat zijn allemaal zaken die ik nog graag gerealiseerd zou zien."

Het aantal meldingen over mogelijk dierenleed is de afgelopen jaren sterk gestegen. Tussen juli 2014 en december 2014 werden er gemiddeld 160 meldingen inzake dierenwelzijn per maand geregistreerd. In 2015 steeg het aantal meldingen met liefst 88% naar gemiddeld 301 meldingen per maand. De voorlopige cijfers van 2016 zitten nog hoger. Tussen januari en augustus 2016 werden gemiddeld 370 meldingen per maand ingediend.

Tussen juli 2014 en december 2014 noteerden de diensten van Weyts gemiddeld 26 waarschuwingen en 17 processen-verbaal per maand. De voorlopige cijfers voor 2016 tonen 34 waarschuwingen en 36 processen-verbaal.

Ook het aantal in beslag genomen dieren blijft stijgen. Sinds de tweede helft van 2014 werden 185 per maand in beslag genomen. In 2015 waren dat er al 196 per maand. Voor 2016 zet die tendens zich verder voort met onder meer de inbeslagname van 400 honden in Kasterlee.

Meest gelezen