May zal brexit voor eind maart 2017 in gang zetten

De Britse premier Theresa May zal artikel 50 activeren voor eind maart 2017. Dat heeft ze gezegd in een interview met BBC. Met een "Great Repeal Bill" wil ze ook de akte herroepen die haar land in 1972 deed toetreden tot de Europese Unie. Dat zei ze eerder al in een interview met The Sunday Times.

Eind juni heeft een meerderheid van de Britten zich in een referendum uitgesproken voor de brexit. Er moet nu een hele onderhandelingsprocedure opgestart worden tussen de regering in Londen en Europa, tot er een terugtrekkingsakkoord kan worden gesloten. Die procedure start pas formeel wanneer het Verenigd Koninkrijk artikel 50 van het Verdrag van Lissabon betreffende de Europese Unie inroept. Premier Theresa May heeft nu aangekondigd dat ze dat voor eind maart 2017 zal doen. Dan komt het proces van het vertrek uit de Unie echt op gang, maar het zal toch nog zeker twee jaar duren voor Londen alle Europese wetten straal kan negeren. 

Met een "Great Repeal Bill" wil ze ook de akte herroepen die haar land in 1972 deed toetreden tot de Europese Unie. "We zullen tijdens de volgende Queen's Speech (een verklaring opgesteld door de overheid die wordt voorgelezen door de koningin bij de opening van het parlementaire jaar in april of mei, red.) een "Great Repeal Bill" introduceren, die de European Communities Act schrapt uit het wetboek", zei May aan The Sunday Times. "Dat is het verdrag dat ons heeft doen toetreden tot de Europese Unie." De akte herroepen is "de eerste stap voor het Verenigd Koninkrijk om opnieuw een soeverein en onafhankelijk land te worden", en zal ervoor zorgen "dat de autoriteit van de Europese wetgeving in Groot-Brittannië zal eindigen". "Dit zal de macht en autoriteit opnieuw teruggeven aan de instellingen van ons land."

Door het toetredingsverdrag van 1972 werd de Europese wetgeving geïmplementeerd in Groot-Brittannië. De nieuwe wetgeving zal de Brusselse wetten verankeren in de Britse wetgeving, maar het parlement zal de wetten die het niet meer wil, kunnen herroepen. Door de "Repeal Bill" zal Groot-Brittannië bovendien niet meer onder de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie vallen.

De premier wil met de aanpassing van de wetgeving de bedrijven en werknemers, wier rechten zijn beschermd door de Europese wetten, geruststellen. Brexit-minister David Davis verklaarde eveneens dat "Groot-Brittannië zichzelf opnieuw moet controleren van zodra we vertrekken, en dat betekent dat de Europese wetten niet meer van toepassing mogen zijn". "Aan zij die de Britse werknemers bang maken door te zeggen dat de arbeidsrechten zullen worden uitgehold wanneer we vertrekken, kan ik standvastig en ondubbelzinnig stellen dat dat niet het geval zal zijn", zei hij volgens BBC. "Om de continuïteit te verzekeren, zullen we de Europese wetten, wanneer dat praktisch haalbaar is, omzetten in nationale wetten op de dag van ons vertrek."

De herroeping van de European Communities Act zal pas van kracht worden op het moment dat de brexit een feit is, twee jaar na het opstarten van de procedure van artikel 50, ten vroegste in het voorjaar van 2019 dus.

Meest gelezen