"Winst doorsluizen en personeel ontslaan moet stoppen"

Dat ING meer dan 3.000 banen schrapt terwijl de bank de voorbije jaren miljarden winst heeft gemaakt, kan op weinig begrip rekenen in de politieke wereld. "Wat de grootbanken op dit moment doen in België, is een pure schande", vindt SP.A-voorzitter John Crombez.

"Er moet een einde komen aan een systeem waarbij bedrijven winst boeken dankzij het personeel, miljarden doorsluizen naar de aandeelhouders en dan mensen ontslaan", zegt Crombez.

"Deze praktijk moet ophouden en we gaan onderzoeken hoe we daar een stop op kunnen zetten", stelt de SP.A-voorzitter. Hij wijst erop dat ING tijdens de eerste helft van 2016 meer dan 0,5 miljard euro winst heeft gemaakt. "Dankzij het personeel, dat hebben ze zelf gecommuniceerd".

Ook Groen hekelt de manier waarop ING gretig gebruik maakte van fiscale voordelen die de Belgische politiek aanbood, met name tijdens de financiële crisis, maar tegelijk miljardendividenden bleef uitkeren aan het hoofdkantoor in Nederland. "Men sluist de winst door naar het buitenland, en stuurt de werknemers op vervroegd pensioen of dumpt hen in een werkloosheidsuitkering", zegt voorzitter Meyrem Almaci.

Almaci stelt dat de regering-Michel zich te laks opstelt tegen de wanpraktijken van banken die uit winstbejag hakken in jobs en de gevolgen daarvan afwentelen op de sociale zekerheid. Ze roept op een politieke vuist te maken en staatssteun die bedoeld is om jobs te creëren terug te vorderen bij massale ontslagen.

Hetzelfde geluid is te horen bij PS-voorzitter Elio Di Rupo. "Na Caterpillar en na Axa gaat opnieuw een bedrijf dat winst maakt, maar niet genoeg voor zijn aandeelhouders, over tot ontslagen. De voorbije tien jaar heeft ING België 7,2 miljard euro dividenden uitgekeerd aan zijn Nederlands moederbedrijf". Hij haalt een wetsvoorstel van twee jaar geleden boven dat sancties voorziet voor "beursontslagen".

Om de digitale omslag in de economie aan te pakken pleit Di Rupo voor een betere verdeling van de jobs, door middel van een vermindering van de arbeidsduur met compenserende aanwervingen. Een deel van het budget voor werkloosheid en dalingen van de sociale bijdragen kan worden ingezet om zo banen creëren.