"Het slechtste wat je kunt doen, is slecht nieuws brengen op een maandag"

Het nieuws van het massaontslag bij bank-verzekeraar gisteren was niet geheel onverwacht, maar sloeg toch in als een bom. Zelfs wie geen betrokken partij is, zal ongetwijfeld eens stilgestaan hebben bij zijn eigen job. Ook over de manier waarop de boodschap werd aangebracht, rees er discussie. Volgens communicatie-expert Peter Frans Anthonissen leverde de Belgische CEO wel degelijk goed werk, maar liet het ogenblik van de communicatie te wensen over.

Peter Frans Anthonissen heeft als gedelegeerd bestuurder van Anthonissen & Associates een ruime ervaring in bedrijfscommunicatie en reputatiemanagement. Ook hij wist - zoals zovelen - dat er iets op til was bij ING, en volgde het nieuws dan ook van nabij.

Hij is formeel. "De manier waarop deze communicatie gebeurd is, is niet hoe wij deze zaak zouden hebben begeleid. Het is essentieel dat de communicatie op een welbepaald moment gebracht wordt, en dat daarover vooraf niets uitlekt. Nu wisten we dat er iets ging gebeuren en was er al twee weken onzekerheid. Als er een iets is dat mensen niet graag hebben, is het onzekerheid."

Never on a Monday

Slecht nieuws breng je al zeker niet op een maandag, vervolgt Anthonissen. "Wij brengen zo'n communicatie altijd op een vrijdag, en als het even kan een vrijdagnamiddag. Na zo'n boodschap valt het werk stil, er zijn personeelsvergaderingen en communicatiemomenten."

"Wij adviseren dan ook altijd om de mensen naar huis te laten gaan. Het is heel belangrijk dat ze er op het thuisfront met iemand kunnen over praten. Het weekend geldt als verwerkingsmoment, en geeft de mensen de kans om er letterlijk een paar nachtjes over te slapen."

Menselijke en inhoudelijke boodschap

Over de manier waarop Rik Vandenberghe, de Belgische CEO van ING, de ontslagen toelichtte, heeft Anthonissen wel lof. "Het ging hier om zeer uitzonderlijke omstandigheden, een massaontslag van die omvang hebben we in ons land nog maar een paar keer gehad. Dat in acht genomen, heeft de man het goed gedaan."

"Hij heeft duidelijk inhoudelijk de beweegredenen toegelicht en in zijn communicatie heeft hij rekening gehouden met alle betrokken partijen: de medewerkers, de vakbonden, de ondernemingsraad, het grote publiek, de klanten, de pers..."

Sommigen vonden het nogal onkies dat de man enkele keren herhaalde dat het slechte nieuws hem slapeloze nachten had bezorgd. Het lot van nogal wat van zijn personeelsleden is immers een stuk onzekerder.

Anthonissen is het daar niet mee eens. "Vergeet niet dat de man er een extreem lange dag had opzitten. Hij was om 7 uur 's ochtends op de ondernemingsraad en zat om 20.10 uur nog in de studio van Terzake. Toch heeft hij de hele dag door consequent dezelfde boodschap gebracht, dus ook dat hij er niet goed van geslapen had. Hij had het ook op een andere manier kunnen aanpakken. Herinner u mijnheer Schneider bij de sluiting van Renault Vilvoorde. Het heeft vele dagen geduurd voor hij zich verwaardigde om naar ons land af te zakken. En dan had hij het niet over "medewerkers", maar over "headcounts"."