Antwerpen, Gent, Oostende en Leuven populair bij vluchtelingen

De meeste erkende vluchtelingen trekken na hun tijdelijke opvang in een asielcentrum naar een centrumstad. Vooral Antwerpen is heel populair, maar dat geldt ook voor Gent, Leuven en Oostende. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse administratie over de periode januari 2014-20 juli 2016, die onze redactie heeft kunnen inkijken.

Over het algemeen is er een verhuis van platteland naar stad zodra vluchtelingen erkend zijn of subsidiaire bescherming hebben gekregen. Die trend is niet echt verrassend, want vluchtelingen zoeken hun eigen netwerk in de steden op. Bovendien vinden ze in de stad meestal gemakkelijker een goedkope huurwoning.

Vlaams minister van Wonen, Inburgering en Steden Liesbeth Homans (N-VA) heeft in het verleden overigens duidelijk gemaakt dat ze de huisvesting van vluchtelingen niet wil sturen en dat ze hen bijvoorbeeld geen voorrang wil geven op de wachtlijsten voor sociale woningen. "Erkende vluchtelingen zullen zich dus evengoed een weg moeten zoeken op onze woonmarkt, net als alle andere woningzoekers", aldus Homans.

Ook opvallend: er is ook een beweging van Wallonië richting Vlaanderen. Vooral uit de provincies Luik en Luxemburg blijken nogal wat vluchtelingen weg te trekken zodra ze erkend zijn.

Gegeerde en minder gegeerde centrumsteden

Als grootste stad van Vlaanderen kent Antwerpen de grootste instroom: + 2.344 vluchtelingen. Die instroom komt vooral vanuit de rest van de provincie Antwerpen, maar ook vanuit de provincies Luik, Luxemburg en Limburg.

Gent kreeg te maken met een netto-instroom van 463 vluchtelingen. Die kwamen uit de rest van de provincie Oost-Vlaanderen, maar ook uit West-Vlaanderen, Limburg en Luik.

Ook Oostende blijkt relatief meer in trek, met een instroom van 342 vluchtelingen. Die komen vooral uit de rest van de provincie West-Vlaanderen, maar ook uit de provincies Luik, Antwerpen en Luxemburg.

In Vlaams-Brabant is Leuven een aantrekkingspool, met een instroom van 411 vluchtelingen. Die kwamen vooral uit de rest van Vlaams-Brabant, Luik, Limburg en Antwerpen.

Andere centrumsteden die vluchtelingen aantrekken, zij het in mindere mate, zijn Roeselare, Kortrijk, Aalst, Mechelen, Turnhout, Genk en Hasselt.

Brugge blijkt minder in trek, want er blijken meer erkende vluchtelingen weg te trekken dan er bij komen. Dat geldt ook voor Sint-Niklaas.

Cijfers over Brussel zijn er voorlopig niet, maar allicht liggen die in de lijn van Antwerpen.