Bijna een op de acht kinderen in Vlaanderen leeft in arm gezin

Sinds 2011 is de armoede in Vlaanderen verder gestegen. De kinderarmoede is zelfs met de helft toegenomen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Decenniumdoelen, een netwerk van sociale en armoedeorganisaties.

De Vlaamse regering heeft beloofd om de kinderarmoede te halveren, maar het gaat van kwaad naar erger. Het aandeel kinderen in arme gezinnen is in vijf jaar tijd met de helft gestegen, zegt Jos Geysels. "Sinds we beginnen meten zijn, is er een ongelooflijke stijging. 1 op de 8 kinderen die in Vlaanderen geboren worden, is arm. Ongelooflijk in zo'n rijke regio."

Een belangrijke reden voor de stijgende armoede is dat de minimumuitkeringen veel te laag blijven om mee rond te komen, zegt Michel Debruyne. "De sociale minima zitten nog altijd 25 procent onder de armoedegrens. Bovendien zien we een negatieve trend, namelijk dat ze nog verder verwijderd geraken."

Nochtans heeft de federale regering beloofd om de minimumuitkeringen op te trekken tot de armoedegrens. Een belofte die ze moet nakomen, vindt Geysels.  "Doe wat je gezegd hebt in je regeerakkoord, voer uit wat je als verantwoordelijke staatssecretaris hebt gezegd en verhoog op een serieuze wijze deze sociale minima." De Vlaamse regering moet daarnaast de hervorming van de kinderbijslag aangrijpen om de kinderarmoede terug te dringen, klinkt het.

Meest gelezen