Er is nog een oplossing voor ING - Mathieu Blondeel

Het hart van een ex-vakbondsman bij ING bloedt. Maar hij steekt de schuld niet alleen op CEO Ralph Hamers. "Er is ook het conservatisme bij vakbonden én de tussenkaders die grondige veranderingen vertragen of zelfs beletten." Toch is een oplossing mogelijk.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Mathieu Blondeel is een gepensioneerd personeelslid van ING. Hij was jarenlang actief bij de vakbond en zetelde onder meer in de Europese Ondernemingsraad van BBL, later ING.

Ik was 37 jaar personeelsafgevaardigde van ING, waarvan bijna 20 jaar lid van het Dagelijks Bestuur van de Europese Ondernemingsraad van eerst BBL, later ING. Nu ben ik sinds 4 jaar met pensioen en zou ik misschien beter zwijgen, maar mijn hart bloedt en kan maar niet aanvaarden wat vanuit Amsterdam zo harteloos is beslist.

In mijn hoedanigheid van voorzitter van de Europese Ondernemingsraad en woordvoerder van de gemeenschappelijke commissie van de vakbonden heb ik jarenlang Ralph Hamers ontmoet en de kans gekregen met hem in discussie te gaan zowel in Brussel als in Amsterdam.

Die CEO is een zeer intelligent mens maar helaas onmeedogend. Zoals hij nu helaas bewijst. Hij gooit medewerkers buiten zoals wij de vuilniszakken buiten zetten. Niet alleen nu maar ook al eerder tijdens zijn passage in Brussel.

Die beslissing mag niet gehandhaafd blijven. Met die jaarlijkse winsten kan het ethisch niet aanvaardbaar zijn meer dan 1.700 personeelsleden op straat te zetten.

Maar er is meer aan de hand en de beslissing heeft meerdere oorzaken waar alle betrokkenen eens bij stil moeten staan. Er is ook het conservatisme bij vakbonden én de tussenkaders die grondige veranderingen vertragen of zelfs beletten. Daar zijn de voorbije tientallen jaren veel voorbeelden van te geven.

En dan is de conclusie van killers vlug gemaakt: ik hou met niets of niemand rekening en doe wat mij persoonlijk het best uitkomt.

Daarom toch deze oproep aan alle partijen:

- de medewerkers en hun afgevaardigden moeten erkennen dat het een noodzaak is dat ING snel en efficiënt moderniseert, zonder vertragingsmanoeuvres en met open geest voor veranderingen

- idem dito bij het ineenschuiven van de kantoren van ING met Record Bank.

- vakbonden en politici mogen in geen geval aanvaarden dat er naakte ontslagen vallen, geen koehandel over hoeveel ontslagen, maar simpelweg: géén naakte ontslagen.

- er kan geen sprake van zijn te werken voor minder loon, de winstmarge is nog altijd groot genoeg en er is al genoeg ingeleverd de laatste jaren.

- de aandeelhouders moeten aanvaarden dat er de komende jaren misschien wat minder geld van België naar Nederland vloeit maar ze kunnen hiermee aantonen dat ook menselijkheid en zakelijke ethiek belangrijk zijn. Een bedrijf met gemotiveerd personeel haalt op termijn betere resultaten en dat vloeit dan weer in de zakken van diezelfde aandeelhouders.

Zet de hele zaak eventjes on hold en begin zo vlug mogelijk met serene en constructieve gesprekken in het belang van, in eerste instantie het personeel, maar ook van de aandeelhouders en de klanten.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.