KU Leuven: 600 eerstejaarsstudenten moeten andere richting kiezen

2.400 eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven hebben dit academiejaar nog geen 30 procent van de studentenpunten gehaald. Dat wil zeggen dat één op de vier er niet in slaagt om voor drie hoofdvakken een voldoende te halen en dat ondanks drie examenkansen in de loop van het jaar. Dat heeft tot gevolg dat zij niet aan het tweede jaar van hun opleiding mogen beginnen, maar wel een nieuwe kans in een andere studierichting krijgen.

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een universiteit een dergelijke maatregel oplegt.

"We vinden dat we studenten zo'n tijdsverlies en mislukking niet mogen aandoen", zegt vicerector Didier Pollefeyt. "Daarom: wie er niet in slaagt om na drie zittijden drie vakken met succes af te ronden, mag niet meer starten in het volgende jaar."

2.400 eerstejaarsstudenten haalden dit academiejaar geen 30 procent van hun studiepunten. Volgens Pollefeyt is dat veel, maar er is een belangrijke nuance. "Concreet betekent het dat we 600 studenten die anders zonder uitzicht op succes zouden doorgaan, nu op tijd een tweede kans geven", zegt hij. De andere 1.800 trokken zelf conclusies en beslisten, ook zonder verbod van de universiteit, om hun opleiding stop te zetten. 

Opvallend: alleen al de aankondiging van de maatregel heeft blijkbaar effect, want de voorbije twee jaar steeg het aantal eerstejaars dat wel 30 procent van de studiepunten haalt voor het eerst weer met 2,5 procent.

Belangrijke grens

Professor Filip Staes, programmadirecteur Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de KU Leuven, gaf in "De ochtend" toe dat de 30 procent-regel op korte termijn heel hard klinkt, maar stelt ook dat de universiteit niet over een nacht ijs gegaan is.

"Cijfers toonden aan dat in verschillende gevallen de 30 procent-regel een heel belangrijke grens vormde. Op langere termijn zagen we dat heel veel van die studenten nooit een diploma haalden en na twee of drie jaar uitstroomden uit de opleiding. Van de tienduizenden studenten haalde nog geen procent van de studenten die onder de 30 procent zat uiteindelijk de eindmeet."

"Het zijn harde cijfers, maar na een jaar weten die studenten wel dat het bijna onmogelijk is om een diploma te halen in hun opleiding. Als we die studenten laten verder doen, wat vroeger het geval was, dan zien we dat deze mensen na twee jaar studie uitstromen, heel wat leerkrediet verspillen, dat financiële gevolgen heeft, ..."

"Voor sommigen die hardnekkig blijven volhouden en finaal falen betekent dat dat ze nooit nog ergens anders een opleiding kunnen volgen. Dan moet je je de vraag stellen : is dat voor die persoon de juiste keuze?"