Systeem voor elektronische identiteitskaarten werkt weer volledig

Steden en gemeenten kunnen opnieuw elektronische identiteitskaarten aanvragen, vernieuwen en activeren. "Sinds 2 uur deze nacht is het probleem van de baan", zegt Peter Grouwels, woordvoerder van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Softwareaanpassingen in het kader van het elektronisch basisdocument lagen aan de basis van de storing van gisteren.

Steden en gemeenten konden gisteren geen verbinding maken met het rijksregister. Hierdoor konden er tijdelijk geen elektronische identiteitskaarten aangevraagd, vernieuwd of geactiveerd worden.

Om 14 uur was het probleem al gedeeltelijk opgelost. Alleen de aanvraag en activering van vreemdelingenkaarten was nog niet mogelijk. Maar ook dat is sinds 2 uur afgelopen nacht van de baan, zegt Peter Grouwels, die nog meegeeft dat de storing geen enkele impact heeft gehad op de privégegevens van de burgers.

De problemen zijn te wijten aan softwareaanpassingen die tijdens het weekend werden doorgevoerd. "Tegen het einde van het jaar moet het elektronisch basisdocument klaar zijn. Dat zal het mogelijk maken om een nieuwe elektronische identiteitskaart digitaal aan te vragen", zegt Grouwels. "Het probleem kwam dus niet van buitenaf."