Wantrouwen door de leugens van de beide kandidaten

In de rubriek "Vlamingen in de VS" laten we Vlamingen aan het woord die in een van de staten van Amerika wonen. Zij beschrijven hoe ze de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 8 november ervaren. Vandaag: Arkansas.

Wie wordt onze volgende president? Dat is dé grote vraag die op vele lippen ligt en waarover veel "Arkansans" nadenken. Het gepraat, het geschreeuw, de demonstraties die wij te zien krijgen op tv verwarren ons.

Aan de ene kant willen wij verandering. Wij hebben allemaal de indruk dat het niet goed gaat met de VS. In onze streek, Walmart- en Tyson-country, is er werkloosheid zowel bij de jongeren als bij de ouderen.

Toch zijn er veel mensen die Northwest Arkansas als een interessante woonplaats zien, omdat het goedkoper leven is, niet zo koud is en wij toch vier seizoenen kennen. De Ozarks is een heel mooie streek waar het goed en rustig leven is voor mensen die op zoek zijn naar een ideale plaats om met pensioen te gaan.

Maar ook de sputterende economie laat zich voelen. Walmart moet mensen laten gaan, omdat Amazon heel wat klanten wegkaapt en de online business werkelijk enorm is toegenomen. Niemand is nog zeker van werk.

Afgestudeerde jongeren moeten bij hun ouders intrekken

Vooral de jongeren en meer bepaald de jongere afgestudeerden zijn getroffen. Velen hebben een studielening aangegaan en kunnen eenmaal afgestudeerd geen werk vinden. Zij moeten bijgevolg bij hun ouders intrekken, iets wat zeer ongewoon is in de Amerikaanse samenleving.

In vele gevallen moeten de ouders financieel bijspringen en gaat hun pensioen eraan. Bovendien wordt onze streek ook getroffen door de lage benzineprijs. Tulsa-Oklahoma, zo’n 200 km ten westen van Fayetteville, een centrum van olieproductie, kan zijn pas afgestudeerde petroleumingenieurs niet tewerkstellen.

De universiteit van Tulsa, waar mijn dochter studeerde, heeft zopas te kennen gegeven dat zij een aanwervingsstop doen. Mijn dochter heeft het enorm moeilijk om werk te vinden. Zij probeert een eigen zaak op te starten en heeft besloten niet te wachten op heropbloei van de arbeidsmarkt.

Veel van haar vriendinnen en vrienden hebben besloten voort te studeren in afwachting van betere tijden en met de hoop hun tewerkstellingskansen te vergroten.

Als ouder is het pijnlijk om te moeten aanschouwen hoe jonge mensen soms een schijnbaar hopeloze strijd moeten leveren om niet in armoede terecht te komen.

Geen vertrouwen in de politieke kandidaten

Veel kennissen hebben geen vertrouwen in de politieke kandidaten en weten nog niet wie zij naar Washington zullen sturen in november.

De grote reden voor het wantrouwen zijn de leugens aan beide kanten. Het e-mailschandaal en de Benghazi-zaak hebben een deuk geslagen in het vertrouwen in Hillary Clinton. En hier in Arkansas is de reputatie van de Clintons van de tijd dat Bill Clinton gouverneur van Arkansas was, niet al te best.

Maar ook heel wat mensen hebben gewetensproblemen met Trump. Hij lijkt voortdurend van mening te veranderen en hij geeft geen indruk van stabiliteit. Een groot aantal mensen zien hem echter als de veranderende factor om te breken met de politieke rigiditeit en de schijnbare deficiëntie van het systeem. Hij wordt door velen gezien als de persoon die de gewone mens weer een stem geeft.