"Geen enkele reden om jongens en meisjes nog langer te scheiden bij LO"

In Wallonië doet een voorstel van Minister voor Onderwijs en Gelijke Kansen Isabelle Simonis (PS) stof opwaaien. Jongens en meisjes van het secundair onderwijs moeten volgens haar verplicht samen lichamelijke opvoeding volgen. Het zou bijdragen tot de gelijkheid van man en vrouw. Mieke Van Houtte, hoogleraar onderwijssociologie, kan zich wel vinden in gemengde sportlessen. Volgens Van Houtte "is er geen reden om jongens en meisjes nog langer te scheiden voor lessen. Dus ook niet voor de lessen LO".

"Hoewel ons onderwijs gemengd is, zijn het vaak de lessen lichamelijke opvoeding die achterblijven en nog vaak gescheiden gegeven worden", zegt Mieke Van Houtte.

"Vaak heeft dat te maken met de fysieke verschillen tussen jongens en meisjes. Jongens en meisjes zouden ook anders presteren. Maar men denkt veel te binair over geslacht terwijl dat geen afgebakende categorieën zijn. De verschillen tussen leerlingen onderling zijn veel groter dan die tussen jongens en meisjes."

Van Houtte wijst er ook op dat er vaak schrik is voor grensoverschrijdend gedrag tussen meisjes en jongens. "Dat zagen we bijvoorbeeld ook in de discussie rond het waterpolo in april (meisjes vanaf 12 jaar mochten toen niet meer mee trainen met jongens, nvdr). Maar op die manier stimuleer je net krampachtig denken over lichamelijkheid, vindt Van Houtte.

"Lessen lichamelijke opvoeding kunnen zelfs de plek bij uitstek zijn om elkaar beter te leren kennen en om respect te leren opbrengen voor elkaar", stelt de ondewijssociologe.

"Scholen moeten kunnen kiezen"

De scholenkoepels reageren terughoudend op het voorstel om gemengde lessen lichamelijke opvoeding te verplichten. De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen en die moet daar blijven, vinden zowel het gemeenschapsonderwijs als het katholieke onderwijs.

"Al is gemengd sporten natuurlijk wel een mooi principe", zo heet het bij het gemeenschapsonderwijs. Maar scholen moeten "zowel om pedagogische als organisatorische redenen kunnen kiezen voor gemengde of gesplitste LO-lessen".

De Vrouwenraad bracht het thema al eerder ter sprake in het kader van de discussie rond de eindtermen. Ze diende een nota in bij het Vlaams Parlement die handelde over de genderkloof in het onderwijs. In die nota vragen ze "een grondig onderzoek" op basis waarvan "overwogen kan worden of de voordelen van gescheiden lessen lichamelijke opvoeding nog langer opwegen tegen de nadelen".

Meest gelezen