Amerikanen vinden geen belastingen betalen "egoïstisch" en "niet patriottisch"

Donald Trump noemde het afgelopen week "slim" van hem dat hij geen belastingen betaalde, maar daar is volgens een poll van Reuters/Ipsos slechts een minderheid van de Amerikanen het mee eens. Bijna 7 op de 10 ondervraagden noemen geen belastingen betalen egoïstisch, ruim 60 procent vindt het blijken van weinig vaderlandsliefde.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump lag vorig weekend onder vuur nadat de New York Times had uitgebracht dat hij wellicht 18 jaar lang geen belastingen had betaald. In een reactie zei de Republikein dat hij "op briljante wijze" de Amerikaanse belastingregels in zijn voordeel had gebruikt. Tijdens het debat met Clinton enkele dagen eerder wreef zij hem aan dat hij geen federale belastingen betaalde en reageerde hij laconiek door dat "slim" te noemen. Volgens een nieuwe poll van Reuters/Ipsos is niet iedere Amerikaan het daarmee eens, integendeel.

67 procent van de ondervraagden vindt het "egoïstisch" van een presidentskandidaat om geen belastingen te betalen. Ruim 6 op de 10 vinden zelfs dat het van weinig vaderlandsliefde getuigt. Belastingen ontwijken door zo goed mogelijk de aangifte in te vullen, kan op iets meer bijval rekenen. Net niet de helft van de Amerikanen vindt dat dit wél door de beugel kan en noemt het zelfs "slim". Hier is een duidelijk verschil tussen Democraten en Republikeinen. Slechts 35 procent van de Democraten is die mening toegedaan, tegenover 62 procent van de Republikeinen.

De respondenten zijn overigens iets strenger voor presidentskandidaten dan voor zichzelf. 64 procent vindt het egoïstisch en iets meer dan de helft vindt het onpatriottisch om als gewone burger geen belastingen te betalen. Ongeveer de helft vindt belastingen ontwijken als burger "slim". Ook hier zijn Democraten en Republikeinen het grondig oneens: 37 procent tegenover 67 procent.

Reuters/Ipsos ondervroeg tussen 28 september en 3 oktober 1.948 stemgerechtigde Amerikanen waarvan 893 Democraten en 635 Republikeinen. In de steekproef waren alle 50 staten vertegenwoordigd. De foutenmarge voor het hele onderzoek bedraagt 3 procent, voor de Democraten 4 procent en voor de Republikeinen 5 procent.